Summary of topics offered - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | B | H | K | M | N | O | P | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAlternatívna závlaha okrasnej záhradyBárek, V.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 2--
2.DisTAnalýza významu, potreby a rozvoja vodárenských nádrží na severovýchode SlovenskaJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic0 / 1--
3.DTAnalýza zmien stavu kvality vody a sedimentov malých vodných nádržíJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Hološ, S.
4.DTAnalýza zmien technického stavu malých vodných nádrží a ich údržbyJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Lukáčiková, D.
5.BTBentické organizmy vodných útvarovKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Paulíková, L.
6.BTHydraulické posúdenie prítokovej rýchlosti na prepad vodyKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Mišuta, Ľ.
7.DTKrajinársko-ekologické zhodnotenie aktuálneho stavu vodnej nádržeKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Sabová, Z.
8.BTKvalita a monitoring ovzdušia vo vybranej lokalitePokrývková, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Kiko, M.
9.DTKvalita ovzdušia v blízkosti skládok odpaduPokrývková, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Horniaková, V.
10.BTMalé vodné nádrže vybraného okresuFuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 2--
11.DTNakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniamJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Sekula, M.
12.DTNávrh odvodnenia futbalového ihriska v obci JarokHalaj, P.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Krúpa, R.
13.DTNávrh protipovodňových opatrení pre zvýšenú aktivitu vodného toku PodlužiankaPokrývková, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Kucharík, M.
14.DisTOvplyvňovanie fyzikálnych a chemických procesov v priestoroch biologického čistenia odpadových vôd v súvislosti s odstraňovaním liečiv a ich súčastíJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic0 / 1--
15.DisTOvplyvňovanie fyzikálnych a chemických procesov v priestoroch biologického čistenia odpadových vôd v súvislosti s odstraňovaním liečiv a ich súčastíJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)D-LEFZKIDetails of topic0 / 1--
16.BTPosudzovanie účinkov exhalátov na poľnohospodársku výrobuPokrývková, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Orihel, M.
17.DTPrevádzka a posúdenie vodohospodárskej infraštruktúry malej obce a povodniamJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic2 / 1 Janjušević, M.
Briedik, B.
18.DTPriebeh kvality vody severozápadnej časti Žitného ostrovaKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Sárkányová, J.
19.DTSledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahyBárek, V.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)FZKIDetails of topic0 / 2--
20.BTStav a rozvoj malých čistiarni odpadových vôd vo vybranom okreseJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Šoka, Š.
21.DTTvorba povrchového odtoku na svahuKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic1 / 1 Pospiš, B.
22.BTVodné a mokraďové biotopy Borskej nížiny a Malých KarpátKaletová, T.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic1 / 1 Abel, T.
23.DisTVplyv hydromorfologických a hydrodynamických parametrov vodného toku na šírenie znečistenia v povrchových tokochVelísková, Y.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)D-LESUADetails of topic0 / ----
24.DTVplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profiluBárek, V.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 2 Bršel, L.
25.BTVplyv prírodných katastrof na životné prostredie celého SlovenskaNovotná, B.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCSUADetails of topic1 / 1 Sluková, S.
26.DisTVýskum procesov synergie metód DPZ a dendrologických zmien rastlín pre riadenie závlahy.Bárek, V.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)D-LESUADetails of topic0 / ----
27.BTVýznam malých vodných nádrží vo vybranom okrese pre ochranu pred suchom a povodňamiJurík, Ľ.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)B-KBCFZKIDetails of topic0 / 1--
28.DisTVzájomná interakcia povrchových a podzemných vôd – hydrodynamické modelovanieVelísková, Y.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)D-LESUADetails of topic0 / ----
29.DTZabezpečenie protipovodňovej ochrany pre poľnohospodársku a urbanizovanú krajinuNovotná, B.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIISUADetails of topic1 / 1 Pupalová, R.
30.DTZariadenie pre meranie teploty vzduchu - návrh zariadenia a správa dátFuska, J.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)I-KIIFZKIDetails of topic0 / 1--
31.BTZnižovanie rizika prírodných katastrof pomocou predpovedných a varovných systémov vo svete a na SlovenskuNovotná, B.Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)SUADetails of topic1 / 1 Šinský, L.