Prehľad vypísaných tém - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | B | H | K | M | N | P | S | T | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAlternatívna závlaha okrasnej záhradyBárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
2.DizPAnalýza významu, potreby a rozvoja vodárenských nádrží na severovýchode SlovenskaJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)D-KIDFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
3.DPAnalýza zmien stavu kvality vody a sedimentov malých vodných nádržíJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Hološ, S.
4.DPAnalýza zmien technického stavu malých vodných nádrží a ich údržbyJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Lukáčiková, D.
5.BPBentické organizmy vodných útvarovKaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Paulíková, L.
6.BPHydraulické posúdenie prítokovej rýchlosti na prepad vodyKaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Mišuta, Ľ.
7.DPKrajinársko-ekologické zhodnotenie aktuálneho stavu vodnej nádržeKaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Sabová, Z.
8.BPKvalita a monitoring ovzdušia vo vybranej lokalitePokrývková, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Kiko, M.
9.DPKvalita ovzdušia v blízkosti skládok odpaduPokrývková, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Horniaková, V.
10.BPMalé vodné nádrže vybraného okresuFuska, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 2--
11.DPNakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniamJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Sekula, M.
12.DPNávrh odvodnenia futbalového ihriska v obci JarokHalaj, P.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Krúpa, R.
13.DPNávrh protipovodňových opatrení pre zvýšenú aktivitu vodného toku PodlužiankaPokrývková, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Kucharík, M.
14.BPPosudzovanie účinkov exhalátov na poľnohospodársku výrobuPokrývková, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Orihel, M.
15.DPPrevádzka a posúdenie vodohospodárskej infraštruktúry malej obce a povodniamJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy2 / 1 Janjušević, M.
Briedik, B.
16.DPPriebeh kvality vody severozápadnej časti Žitného ostrovaKaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Sárkányová, J.
17.DPSledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahyBárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
18.BPStav a rozvoj malých čistiarni odpadových vôd vo vybranom okreseJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Šoka, Š.
19.DPTvorba povrchového odtoku na svahuKaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Pospiš, B.
20.BPVodné a mokraďové biotopy Borskej nížiny a Malých KarpátKaletová, T.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Abel, T.
21.DizPVplyv hydromorfologických a hydrodynamických parametrov vodného toku na šírenie znečistenia v povrchových tokochVelísková, Y.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)D-KIDSPUPodrobnosti témy0 / ----
22.DPVplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profiluBárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)FZKIPodrobnosti témy1 / 2 Bršel, L.
23.BPVplyv prírodných katastrof na životné prostredie celého SlovenskaNovotná, B.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCSPUPodrobnosti témy1 / 1 Sluková, S.
24.DizPVýskum procesov synergie metód DPZ a dendrologických zmien rastlín pre riadenie závlahy.Bárek, V.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)D-KIDSPUPodrobnosti témy0 / ----
25.BPVýznam malých vodných nádrží vo vybranom okrese pre ochranu pred suchom a povodňamiJurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)B-KBCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
26.DizPVzájomná interakcia povrchových a podzemných vôd – hydrodynamické modelovanieVelísková, Y.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)D-KIDSPUPodrobnosti témy0 / ----
27.DPZabezpečenie protipovodňovej ochrany pre poľnohospodársku a urbanizovanú krajinuNovotná, B.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIISPUPodrobnosti témy1 / 1 Pupalová, R.
28.DPZariadenie pre meranie teploty vzduchu - návrh zariadenia a správa dátFuska, J.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)I-KIIFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
29.BPZnižovanie rizika prírodných katastrof pomocou predpovedných a varovných systémov vo svete a na SlovenskuNovotná, B.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Šinský, L.