Přehled vypsaných témat - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | F | H | Ch | M | O | P | R | Š | T | Ú | V | Z

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
DisP
Antifungálna aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v potravinovom modeli rastlinného pôvodu
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHd
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
2.DPAtraktívnosť multidruhových štiav z hľadiska preferencie konzumentovMezey, J.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
DisP
Biologická aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v komoditách a potravinách rastlinného pôvodu
Kačániová, M.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHd
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
DisP
Biologické a technologické predpoklady intenzifikácie pestovania orecha kráľovského (Juglans regia L.)Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)D-ZHdSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
5.
DP
Fytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.
Jedlička, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DP
Fyziologické vädnutie hrozna - vplyv stanovišťa, odrody a agrotechniky na výskyt a rozsah poškodenia hrozna
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
7.
DP
Hodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
8.
DP
Hodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
DP
Charakteristika vinohradnícko-vinárskej produkcie vo vybranej vinárskej oblasti Spolkovej republiky Nemecko
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BP
Choroby orecha kráľovského (Juglans regia L.)Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
11.
BP
Možnosti pestovania aceroly – barbadoskej čerešne (Malpigia glabra) v podmienkach strednej Európy
Mezey, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 1 Švidroňová, Ž.
Babic, D.
12.
BP
Obnova starých výsadieb ovocných drevín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
13.
DP
Porovnanie praktík statického a dynamickéhom odkaľovania muštu a ich vplyvu na kvalitatívne parametre vínaKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
14.
BP
Rozmnožovanie orecha kráľovského (Juglans regia)
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
15.
BP
Škodlivosť psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zeller) vo výsadbách broskýň
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Molda, M.
16.
DisP
Technologické možnosti výroby a prezervácie bioaktívne hodnotných štiav a extraktov záhradníckych plodín využiteľných v potravinárskom a farmaceutickom priemysle
Mezey, J.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHd
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.DisP
Tvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHd
FZKIPodrobnosti tématu0 / 1--
18.
BP
Údržba a renovácia výsadieb starých ovocných drevín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
B-ZBc
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Schieberová, M.
19.
BP
Vplyv druhu flotačného média na kvalitatívne parametre vína
Ailer, Š.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Špačinský, M.
20.
DP
Vplyv magnetizmu na senzorické vlastnosti vybraných druhov vín
Jedlička, J.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
21.
DP
Vplyv vlahových pomerov na rast a parametre plodov zemolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.) (Juglans regia)
Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BP
Vplyv vybraných faktorov na diferenciáciu súkvetí viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)
Bernáth, S.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
23.
BP
Výroba fortifikovaných bielych a červených vínPintér, E.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fedorová, E.
24.
BP
Výroba ovocných vín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti tématu
1 / --
25.
BP
Využitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómiiAiler, Š.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPUPodrobnosti tématu1 / --
26.
BP
Význam a využitie interšpecifických odrôd viniča v ekologickom vinohradníctveKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
27.
BP
Význam biologického pestovania viniča hroznorodého z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja
Bernáth, S.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
28.
DPZávislosť kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov hrozna na pozícii strapcov na viničnom kreBernáth, S.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
29.
BP
Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvoduJedlička, J.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
B-VLUSPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Páterková, N.
30.
BP
Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvoduKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)B-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.DisP
Zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého
Ailer, Š.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHd
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
32.
DP
Zhodnotenie vinohradníckej a vinárskej výroby a ich optimalizácia vo vybranom vinárskom podnikuPintér, E.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--