Přehled vypsaných témat - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | C | D | E | H | K | L | M | N | O | P | R | V | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
2.
BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Bihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BP
Analýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šurinová, L.
4.
BPAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABcFZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.DPCykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
DP
Detské ihriská v obytných zónach na príklade KlokočinaKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARIFZKIPodrobnosti tématu0 / 1--
8.BPDotvorenie verejného priestoru vybraného sídlaKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 2
9.
DP
Ecological Aspects of Planning and Designing Urban Green Spaces
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
10.
BP
historický vývoj sídliskovej zástavby
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
11.
DP
Krajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v PrievidziBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti tématu0 / 1
--
12.BP
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
13.BPKrajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruKuczman, G.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABcFZKIPodrobnosti tématu0 / 2--
14.
BP
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Kuczman, G.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14FZKIPodrobnosti tématu
2 / 2
Štofiková, V.
Longauer, J. A.
15.
BPLandscape Architecture of the 20th Century in Austria and SlovakiaTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti tématu
1 / -- Bödör, I.
16.DPModelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKIPodrobnosti tématu0 / 1
--
17.DPModelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BP
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DP
Návrh zelenej infraštruktúry vybraného územia
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
BP
Obnova objektu historickej zelene
Halajová, D.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 2
21.BP
Obnova vybraných priestorov obce.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti tématu0 / 1
--
22.DPObnova zelene vidieckeho sídlaKuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKIPodrobnosti tématu
1 / 2
Angyal, J.
23.BP
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
24.BP
Post socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na Slovensku
Čakovská, B.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rybanská, R.
25.
DP
Prepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokalite
Štěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 2
26.BP
Prírodné a jednlé záhrady v meste
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
B-ABC14
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
27.
BP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti tématu
1 / 1
28.DPRekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
BPRieky a nábrežia v mestskej krajineTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
30.
BP
Riešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
31.
BPRiešenie vybraného krajinného priestoruKuczman, G.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
32.
BP
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
33.
DP
Riešenie vybraného priestoru v krajine.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
34.
BP
Rozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na SlovenskuBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
35.DP
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajiny
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
BP
Využívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na Slovensku
Čakovská, B.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
37.DisP
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémov
Štěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARd
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.DisPVýznam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovŠtěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)D-ARdFZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
BP
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredíKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti tématu
1 / 1
40.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
42.
DPZelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, BratislavaBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti tématu
1 / 1
Ježeková, M.
43.
BP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
44.
DisPZelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentáciiŠtěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARd
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / ----