Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | C | D | E | H | K | L | M | N | O | P | R | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.BPAdaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredíBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
2.BPAnalýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídleBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
3.
BP
Analýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.Verešová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1 Šurinová, L.
4.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
6.
DP
Cykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredí
Čitáry, I.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.DPDetské ihriská v obytných zónach na príklade KlokočinaKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Dotvorenie verejného priestoru vybraného sídla
Štěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
SPU
Podrobnosti témy
2 / 2
9.
DP
Ecological Aspects of Planning and Designing Urban Green Spaces
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
BP
historický vývoj sídliskovej zástavby
Bihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
11.DP
Krajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v Prievidzi
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.BPKrajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
13.
BP
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruKuczman, G.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 2
--
14.
BP
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruKuczman, G.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti témy
2 / 2
Štofiková, V.
Longauer, J. A.
15.
BP
Landscape Architecture of the 20th Century in Austria and SlovakiaTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
1 / --
Bödör, I.
16.
DP
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafikyMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DPModelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BPModerné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABCFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Návrh zelenej infraštruktúry vybraného územia
Tóth, A.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.BP
Obnova objektu historickej zelene
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2 Godorová, R.
21.
BPObnova vybraných priestorov obce.Flóriš, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
22.DPObnova zelene vidieckeho sídlaKuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
23.
BP
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
24.
BP
Post socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na Slovensku
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Rybanská, R.
25.
DP
Prepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokalite
Štěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 2
26.
BP
Prírodné a jednlé záhrady v meste
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
B-ABC14
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
27.
BP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
28.DP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Čitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARIFZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
29.
BP
Rieky a nábrežia v mestskej krajine
Tóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Jánošík, J.
30.
BP
Riešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
BP
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy0 / 2
--
32.BP
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKIPodrobnosti témy0 / 2
--
33.
DP
Riešenie vybraného priestoru v krajine.Kuczman, G.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKIPodrobnosti témy
0 / 2
--
34.
BP
Rozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na Slovensku
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.DP
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajiny
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.
BP
Využívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na Slovensku
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / -- Diškantová, L.
37.
DizP
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémov
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARD
FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
38.DizP
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémov
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.BPVzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredíČitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
40.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Bihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Bihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DPZelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, BratislavaKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Ježeková, M.
43.
BP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
Tóth, A.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy1 / 1 Belinska, A.
44.DizPZelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentáciiŠtěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--