Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | C | D | E | H | K | L | M | N | O | P | R | V | Z

Por.
TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
Bihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1 Kulperová, A.
3.
BP
Analýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
4.BPAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
BPAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DP
Cykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredí
Čitáry, I.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARIFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DPDetské ihriská v obytných zónach na príklade Klokočina
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
8.BPDotvorenie verejného priestoru vybraného sídlaŠtěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy
2 / 2
9.DP
Ecological Aspects of Planning and Designing Urban Green Spaces
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / --
--
10.
BP
historický vývoj sídliskovej zástavbyBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
11.
DP
Krajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v Prievidzi
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.BPKrajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruKuczman, G.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14FZKIPodrobnosti témy
2 / 2
14.
BP
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Kuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy0 / 2--
15.
BP
Landscape Architecture of the 20th Century in Austria and Slovakia
Tóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy1 / --
16.DP
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
17.
DP
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
18.BPModerné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.DPNávrh zelenej infraštruktúry vybraného územiaTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1
20.
BP
Obnova objektu historickej zelene
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
21.
BP
Obnova vybraných priestorov obce.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Obnova zelene vidieckeho sídla
Kuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
23.
BP
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
24.
BP
Post socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na SlovenskuKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
DP
Prepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokaliteŠtěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 2 Stanček, T.
26.
BPPrírodné a jednlé záhrady v mesteHalajová, D.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
27.
BP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Čitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Krajčovičová, A.
28.
DP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
BP
Rieky a nábrežia v mestskej krajine
Tóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1
30.
BP
Riešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.
Flóriš, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.BP
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14FZKIPodrobnosti témy
0 / 2
--
32.
BP
Riešenie vybraného krajinného priestoruKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2--
33.
DPRiešenie vybraného priestoru v krajine.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARI
I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
34.
BP
Rozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na Slovensku
Bihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
DP
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajiny
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy0 / --
--
36.
BP
Využívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na Slovensku
Čakovská, B.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Diškantová, L.
37.
DizP
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovŠtěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)D-ARDFZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
38.DizP
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémov
Štěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
39.
BP
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti témy1 / 1
40.DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
42.DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, Bratislava
Bihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Ježeková, M.
43.
BP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
44.DizPZelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentáciiKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / ----