Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | C | D | E | H | K | L | M | N | O | P | R | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.DP
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
2.DPModelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BPModerné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--