Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | C | D | E | H | K | L | M | N | O | P | R | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
2.DPZelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, BratislavaBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
BP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miestTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy1 / 1 Belinska, A.
5.DizP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácii
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / ----