Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | C | D | E | H | K | L | M | N | O | P | R | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BT
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
Bihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 1
Oslejová, V.
2.
BT
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídleBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
3.BTAnalýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.Verešová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14
FZKI
Details of topic1 / 1
4.BTAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKIDetails of topic0 / 1
--
5.
BT
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
6.
DT
Cykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic0 / 1--
7.
DT
Detské ihriská v obytných zónach na príklade Klokočina
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
8.
BT
Dotvorenie verejného priestoru vybraného sídla
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
SUA
Details of topic
2 / 2
9.
DT
Ecological Aspects of Planning and Designing Urban Green Spaces
Tóth, A.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / ----
10.
BThistorický vývoj sídliskovej zástavbyBihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
11.DTKrajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v PrievidziBihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABCFZKI
Details of topic
0 / 1
--
13.
BT
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
2 / 2
14.
BT
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Kuczman, G.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
15.
BT
Landscape Architecture of the 20th Century in Austria and Slovakia
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / --
Bödör, I.
16.DT
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
17.
DT
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
18.
BT
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic0 / 1
--
19.
DT
Návrh zelenej infraštruktúry vybraného územia
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
20.BTObnova objektu historickej zeleneHalajová, D.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 2
Godorová, R.
21.BTObnova vybraných priestorov obce.Flóriš, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
22.
DT
Obnova zelene vidieckeho sídla
Kuczman, G.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic
1 / 2 Angyal, J.
23.
BT
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanieMoravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
24.
BT
Post socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na Slovensku
Čakovská, B.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
SUA
Details of topic1 / 1 Rybanská, R.
25.
DTPrepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokalite
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--SUA
Details of topic
1 / 2 Stanček, T.
26.
BT
Prírodné a jednlé záhrady v meste
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
B-ABC14
SUA
Details of topic
1 / 1 Dočekalová, K.
27.BTRekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 1
Krajčovičová, A.
28.
DT
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredíDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
29.
BT
Rieky a nábrežia v mestskej krajine
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / 1 Jánošík, J.
30.
BT
Riešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
31.BTRiešenie vybraného krajinného priestoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
32.
BT
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Kuczman, G.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
33.
DT
Riešenie vybraného priestoru v krajine.Kuczman, G.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKIDetails of topic
0 / 2
--
34.BTRozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na Slovensku
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
35.
DT
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajinyMoravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--FZKI
Details of topic
0 / ----
36.BT
Využívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na Slovensku
Čakovská, B.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
SUA
Details of topic1 / --
37.
DisT
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémov
Štěpánková, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
D-GLA
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
38.
DisT
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémov
Štěpánková, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)D-GLA
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
39.
BT
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 1
Makvová, V.
40.
DT
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKI
Details of topic
0 / 1--
41.DTZelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKIDetails of topic0 / 1
--
42.
DT
Zelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, Bratislava
Bihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
43.
BT
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miestTóth, A.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
44.DisTZelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácii
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
D-GLA
FZKI
Details of topic
0 / --
--