Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | K | M | O | P | R | S | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Analýza funkcií priestoru vyhradenej zelene (MŠ,ZŠ) vybraného územia.Verešová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
2.BPAnalýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídleBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
3.BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Bihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1 Ishchenko, Y.
4.
BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom sídle
Bihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
5.
BPAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
6.BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.DPDetské ihriská v obytných zónach na príklade KlokočinaFlóriš, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARIFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
Krajinno-architektonická štúdia vybranej časti sídliska v PrievidziBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
9.
BP
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.DP
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
11.
DPModelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
12.BPModerné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrieKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DPObnova historického parku pri kaštieli vo Veľkom BieliHalajová, D.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DP
Obnova vybraných priestorov obce.
Flóriš, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BP
Obnova vybraných priestorov obce.
Flóriš, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BP
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Revitalizácia vybranej plochy verejnej zelene v urbanizovanom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
18.
DP
Riešenie vybraného priestoru v krajine.Kuczman, G.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
19.
DP
Sadovnícko-architektonický návrh vybraného priestoru sídlickovej zelene.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
20.DPVirtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajinyMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy
0 / --
--