Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | C | D | E | H | K | L | M | N | O | P | R | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
Bihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
2.BPAnalýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídleBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
3.BPAnalýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Šurinová, L.
4.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKI
Podrobnosti témy
1 / 1 Janičák, P.
5.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DP
Cykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredí
Čitáry, I.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Detské ihriská v obytných zónach na príklade Klokočina
Flóriš, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
8.
BP
Dotvorenie verejného priestoru vybraného sídla
Štěpánková, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
2 / 2 Tarajová, M.
Vinczeová, Z.
9.DPEcological Aspects of Planning and Designing Urban Green SpacesTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy0 / ----
10.
BP
historický vývoj sídliskovej zástavby
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
11.
DP
Krajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v Prievidzi
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
12.BP
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
2 / 2
Longauer, J. A.
Štofiková, V.
14.
BPKrajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKIPodrobnosti témy
0 / 2
--
15.
BP
Landscape Architecture of the 20th Century in Austria and SlovakiaKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
1 / -- Bödör, I.
16.
DP
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.DP
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
18.
BPModerné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrieKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
19.DPNávrh zelenej infraštruktúry vybraného územiaTóth, A.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Petrášová, M.
20.BP
Obnova objektu historickej zelene
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2 Godorová, R.
21.
BPObnova vybraných priestorov obce.Flóriš, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Obnova zelene vidieckeho sídla
Kuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy1 / 2
23.BPPočítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanieKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.BPPost socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na SlovenskuKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
DP
Prepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokalite
Štěpánková, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--SPUPodrobnosti témy1 / 2
26.
BP
Prírodné a jednlé záhrady v meste
Halajová, D.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
27.
BP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Čitáry, I.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
DPRekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredíKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
BP
Rieky a nábrežia v mestskej krajine
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
30.
BP
Riešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.
Flóriš, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.
BP
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
32.BPRiešenie vybraného krajinného priestoruKuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 2
--
33.
DP
Riešenie vybraného priestoru v krajine.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
34.
BP
Rozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na SlovenskuBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
DP
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajinyMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy0 / ----
36.
BP
Využívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na Slovensku
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Diškantová, L.
37.
DizPVýznam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovŠtěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.DizPVýznam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémov
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARDFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
BPVzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredíKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti témy1 / 1 Makvová, V.
40.
DPZelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
41.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Bihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
42.DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, Bratislava
Bihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
43.
BP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
44.
DizP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácii
Štěpánková, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / ----