Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | H | K | M | P | R | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
3.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DP
Detské ihriská v obytných zónach na príklade KlokočinaFlóriš, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
historický vývoj sídliskovej zástavbyBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
6.BP
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 1--
7.
DPKrajinno-architektonický návrh Špeciálnej základnej školy internátnej v TrnaveBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.
DP
Krajinno-architektonický návrh Špeciálnej základnej školy internátnej v TrnaveBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPModelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafikyMoravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
10.
DP
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.BP
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Riešenie vybraného priestoru v krajine.Kuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
14.
DP
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajinyKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy0 / ----
15.
DPZelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
16.DPZelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, BratislavaBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1 Ježeková, M.