Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | C | D | E | H | K | L | M | N | O | P | R | V | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
Bihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídleBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
3.BP
Analýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.
Verešová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
4.BPAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--