Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | C | D | E | H | K | L | M | N | O | P | R | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.BP
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Post socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na Slovensku
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Rybanská, R.
3.
DPPrepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokaliteŠtěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 2
4.
BP
Prírodné a jednlé záhrady v mesteHalajová, D.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Dočekalová, K.