Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | C | D | E | H | K | L | M | N | O | P | R | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
2.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, Bratislava
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1 Ježeková, M.
4.
BP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miestTóth, A.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPUPodrobnosti témy1 / 1
5.
DizP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácii
Štěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / ----