Přehled vypsaných témat - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | C | D | E | H | K | L | M | N | O | P | R | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
Bihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Oslejová, V.
2.
BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídleKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti tématu0 / 1--
3.
BP
Analýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.
Verešová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti tématu1 / 1
4.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1--
6.DP
Cykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredí
Čitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARIFZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
DP
Detské ihriská v obytných zónach na príklade Klokočina
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
BPDotvorenie verejného priestoru vybraného sídla
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu2 / 2
9.
DPEcological Aspects of Planning and Designing Urban Green SpacesTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti tématu0 / ----
10.
BP
historický vývoj sídliskovej zástavbyBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
11.
DPKrajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v PrievidziBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
BP
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci ŽiranyKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABcFZKIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
BP
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Kuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
14.
BP
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Kuczman, G.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
2 / 2
15.
BP
Landscape Architecture of the 20th Century in Austria and SlovakiaKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / -- Bödör, I.
16.
DP
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
DP
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.BP
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DP
Návrh zelenej infraštruktúry vybraného územia
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
BPObnova objektu historickej zeleneHalajová, D.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 2
21.
BP
Obnova vybraných priestorov obce.
Flóriš, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
22.
DPObnova zelene vidieckeho sídlaKuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARI
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 2
Angyal, J.
23.
BP
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanie
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1--
24.
BPPost socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na SlovenskuČakovská, B.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rybanská, R.
25.DPPrepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokaliteKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 2
26.BP
Prírodné a jednlé záhrady v meste
Halajová, D.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABc
B-ABC14
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
27.
BPRekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu1 / 1
28.
DP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARIFZKIPodrobnosti tématu0 / 1
--
29.BPRieky a nábrežia v mestskej krajine
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
30.
BP
Riešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.Flóriš, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
BP
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
32.
BP
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Kuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
33.
DP
Riešenie vybraného priestoru v krajine.Kuczman, G.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
34.
BP
Rozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na Slovensku
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14FZKIPodrobnosti tématu0 / 1--
35.
DPVirtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajinyMoravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
BP
Využívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na Slovensku
Čakovská, B.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Diškantová, L.
37.
DisP
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARd
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.DisPVýznam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovŠtěpánková, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARdFZKIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
BP
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredíČitáry, I.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
40.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Bihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
41.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.DPZelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, BratislavaKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu1 / 1 Ježeková, M.
43.BP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
Tóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Belinska, A.
44.
DisP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentáciiŠtěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARd
FZKIPodrobnosti tématu0 / --
--