Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | C | D | E | H | K | L | M | N | O | P | R | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14
FZKI
Details of topic1 / 1
2.
BT
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Analýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.
Verešová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 1
Šurinová, L.
4.
BTAplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreMoravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
6.
DT
Cykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredí
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
7.
DT
Detské ihriská v obytných zónach na príklade KlokočinaDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
8.
BT
Dotvorenie verejného priestoru vybraného sídla
Štěpánková, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
SUA
Details of topic2 / 2 Vinczeová, Z.
Tarajová, M.
9.DTEcological Aspects of Planning and Designing Urban Green SpacesTóth, A.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / --
--
10.
BThistorický vývoj sídliskovej zástavbyBihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--FZKIDetails of topic
0 / 1
--
11.
DT
Krajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v Prievidzi
Bihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
13.
BT
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
2 / 2
14.
BT
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoruKuczman, G.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 2--
15.BT
Landscape Architecture of the 20th Century in Austria and Slovakia
Tóth, A.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--FZKI
Details of topic
1 / --
16.
DT
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafiky
Moravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--FZKI
Details of topic
0 / 1
--
17.DTModelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
18.BT
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
19.
DT
Návrh zelenej infraštruktúry vybraného územia
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
20.
BT
Obnova objektu historickej zelene
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic1 / 2
21.
BT
Obnova vybraných priestorov obce.
Flóriš, R.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
22.
DT
Obnova zelene vidieckeho sídla
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
FZKI
Details of topic
1 / 2 Angyal, J.
23.
BT
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanieMoravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABCFZKI
Details of topic
0 / 1
--
24.BTPost socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na SlovenskuČakovská, B.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
SUA
Details of topic
1 / 1 Rybanská, R.
25.DTPrepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokaliteŠtěpánková, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--SUADetails of topic1 / 2
26.
BT
Prírodné a jednlé záhrady v meste
Halajová, D.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)B-ABC
B-ABC14
SUA
Details of topic
1 / 1
Dočekalová, K.
27.
BT
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Čitáry, I.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 1
Krajčovičová, A.
28.
DT
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARIFZKI
Details of topic
0 / 1
--
29.
BT
Rieky a nábrežia v mestskej krajine
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic1 / 1 Jánošík, J.
30.BTRiešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.Flóriš, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14FZKI
Details of topic
0 / 1--
31.BTRiešenie vybraného krajinného priestoru
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 2--
32.
BT
Riešenie vybraného krajinného priestoruDepartment of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC
FZKIDetails of topic0 / 2--
33.
DT
Riešenie vybraného priestoru v krajine.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKI
Details of topic
0 / 2
--
34.
BT
Rozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na Slovensku
Bihuňová, M.Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
0 / 1
--
35.
DT
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajinyMoravčík, Ľ.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
0 / ----
36.BT
Využívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na Slovensku
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
SUADetails of topic
1 / --
Diškantová, L.
37.DisT
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémov
Štěpánková, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
D-GLAFZKIDetails of topic0 / 1
--
38.DisT
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémov
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
D-GLA
FZKIDetails of topic
0 / 1
--
39.
BT
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Details of topic
1 / 1
40.DT
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Bihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic0 / 1
--
41.
DTZelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaBihuňová, M.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKIDetails of topic0 / 1
--
42.
DT
Zelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, Bratislava
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--
FZKI
Details of topic
1 / 1
43.
BTZelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
--SUA
Details of topic
1 / 1 Belinska, A.
44.
DisTZelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentáciiŠtěpánková, R.
Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
D-GLA
FZKI
Details of topic
0 / ----