Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | C | D | E | H | K | L | M | N | O | P | R | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
Bihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Bihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1
3.
BP
Analýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.Verešová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúreKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKIPodrobnosti témy1 / 1 Janičák, P.
5.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.DPCykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredíKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
7.
DP
Detské ihriská v obytných zónach na príklade KlokočinaKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKIPodrobnosti témy0 / 1--
8.
BP
Dotvorenie verejného priestoru vybraného sídla
Štěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti témy
2 / 2 Tarajová, M.
Vinczeová, Z.
9.DPEcological Aspects of Planning and Designing Urban Green Spaces
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
BP
historický vývoj sídliskovej zástavbyBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--FZKIPodrobnosti témy1 / 1
11.
DP
Krajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v Prievidzi
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
12.BPKrajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci ŽiranyMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
2 / 2
Longauer, J. A.
Štofiková, V.
14.
BP
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
15.
BP
Landscape Architecture of the 20th Century in Austria and Slovakia
Tóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
1 / --
16.DPModelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafikyMoravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.DP
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrieMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Návrh zelenej infraštruktúry vybraného územia
Tóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Petrášová, M.
20.
BP
Obnova objektu historickej zeleneHalajová, D.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 2
21.
BP
Obnova vybraných priestorov obce.Flóriš, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Obnova zelene vidieckeho sídla
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy1 / 2 Angyal, J.
23.
BPPočítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanieMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.BPPost socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na SlovenskuČakovská, B.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
25.DP
Prepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokalite
Štěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 2
26.
BP
Prírodné a jednlé záhrady v mesteKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC
B-ABC14
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
27.
BP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredíČitáry, I.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1
28.
DP
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
BP
Rieky a nábrežia v mestskej krajineTóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy1 / 1
30.
BP
Riešenie verejného priestoru vidieckeho sídla.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.
BP
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
32.
BP
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy0 / 2
--
33.DP
Riešenie vybraného priestoru v krajine.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
34.
BP
Rozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na SlovenskuKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
DPVirtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajinyKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.BP
Využívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na Slovensku
Čakovská, B.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14SPU
Podrobnosti témy
1 / --
37.
DizPVýznam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémov
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.
DizP
Význam ekosystémových služieb pri navrhovaní dialničných systémovŠtěpánková, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
BP
Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
40.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1
--
41.
DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, BratislavaBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.DP
Zelená infraštruktúra mestskej časti Ružinov, Bratislava
Bihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1 Ježeková, M.
43.
BP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miestKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Belinska, A.
44.
DizP
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácii
Štěpánková, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
D-ARD
FZKI
Podrobnosti témy
0 / ----