Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | K | M | O | P | R | S | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Analýza funkcií priestoru vyhradenej zelene (MŠ,ZŠ) vybraného územia.
Verešová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti témy
1 / 2
2.
BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
3.BPAnalýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídleBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Ishchenko, Y.
4.
BPAnalýza štruktúry zelene vo vybranom sídleBihuňová, M.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1--
6.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
7.
DP
Detské ihriská v obytných zónach na príklade Klokočina
Flóriš, R.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARIFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
Krajinno-architektonická štúdia vybranej časti sídliska v PrievidziBihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BPKrajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci ŽiranyMoravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABCFZKIPodrobnosti témy0 / 1
--
10.
DP
Modelovanie drevín s využitím laserového skenovania a počítačovej priestorovej grafikyMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Modelovanie v krajinnej architektúre s využitím laserového skenovania a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
12.
BP
Moderné metódy modelovania s použitím priestorovej grafiky a blízkej fotogrametrie
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Obnova historického parku pri kaštieli vo Veľkom Bieli
Halajová, D.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BPObnova vybraných priestorov obce.Flóriš, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABC14
FZKI
Podrobnosti témy
1 / 1
Popovičová, B.
15.DP
Obnova vybraných priestorov obce.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy0 / 1--
16.
BP
Počítačové modelovanie objektov ZKA a ich dynamické tieňovanieMoravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)B-ABCFZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BPRevitalizácia vybranej plochy verejnej zelene v urbanizovanom prostredíHalajová, D.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DP
Riešenie vybraného priestoru v krajine.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
I-BTI
FZKIPodrobnosti témy0 / 2--
19.DP
Sadovnícko-architektonický návrh vybraného priestoru sídlickovej zelene.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DP
Virtuálna realita a dynamické zobrazovanie krajiny
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKIPodrobnosti témy0 / ----