Summary of topics offered - Department of Vegetable Production (FZKI)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | H | K | M | O | P | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTHodnotenie fyzikálnych parametrov u vybraných odrôd tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.)Andrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic1 / 1 Žolnerová, S.
2.BTHodnotenie kvantitatívnych parametrov a celkového obsahu karotenoidov v batátoch v závislosti od využitia rôznych nastieľacích materiálovŠlosár, M.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic1 / 1 Kováč, M.
3.DTHodnotenie obsahu chlorofylov a celkových karotenoidov v listoch batátov v závislosti od termínu zberu a tepelnej úpravyŠlosár, M.Department of Vegetable Production (FZKI)I-IMHSFZKIDetails of topic1 / 1 Vasiľ, M.
4.BTHodnotenie potenciálu zabudovania selénu do osiva a jeho kvalitatívnych vlastností u vybraných odrôd bazalky rodu Ocimum spp. po foliárnej výživy rastlín so selénomHegedűsová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic1 / 1 Škvarek, D.
5.DisTHodnotenie vplyvu vybraných ekologických biostimulntov na kvantitatívne a kvalitatívne parametre cibule kuchynskej (Allium cepa L.) a ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)Andrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)D-HODFZKIDetails of topic0 / 1--
6.DTHodnotenie vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov úrody ibišteka jedlého (okry)Šlosár, M.Department of Vegetable Production (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic1 / 1 Sopková, D.
7.BTKultivácia jedných húb v nádobáchGolian, M.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
8.BTKvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti vybraných odrôd koreninovej paprikyMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic1 / 1 Polák, P.
9.DTMožnosti kultivácie huby Pleurotus ostreatus na komposte z elektronických kompostérovGolian, M.Department of Vegetable Production (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic1 / 1 Chmelár, D.
10.DTOptimalizácia technológie spracovania štiav pridaním vybraných koreninových rastlín za účelom zvýšenia ich nutričnej a senzorickej hodnotyMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic1 / 1 Gažiová, N.
11.DTOverovanie prípravku Trichomil pri pestovaní cesnaku kuchynskéhoAndrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)FZKIDetails of topic1 / 1 Pinček, P.
12.BTProdukcia záhradníckych komodít a možnosti ich uvádzania na trh v roku 2018Golian, M.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
13.DTStanovenie vybraných antioxidantov, cukrov a kyselín v širšom odrodovom spektre odrôd rebarbory vlnitejMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic0 / 1--
14.BTTechnológia pestovania a pozberových úprav vybraných koreninových a aromatických rastlín ako potenciálnych aditív v procese výroby zeleninových a ovocných štiavMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic1 / 1 Galgon, P.
15.BTTechnológia pestovania osiva vybraných odrôd bazalky v podmienkach Slovenskej republiky so zameraním na jeho nutričné parametreMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic1 / 1 Bedrichová, J.
16.DisTTekvica mošusová (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.) ako potenciálny zdroj na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látokHegedűsová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)D-HODFZKIDetails of topic0 / 1--
17.DTVplyv aplikácie vybraných biologických prípravkov na kvantitatívne a kvalitatívne parametre kapusty hlávkovej (Brassica oleracea sk. Capitata)Andrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)SUADetails of topic1 / 1 Bartková, A.
18.DTVplyv štruktúry pôdy na produkciu vybraných druhov zeleninyGolian, M.Department of Vegetable Production (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic1 / 1 Škoda, R.
19.DTVplyv technologického spracovania plodov rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) na zmeny obsahu v nich sa nachádzajúcich vybraných antioxidantovHegedűsová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic1 / 1 Vician, J.
20.BTVyužitie biozáhonov a vyvýšených záhonov na pestovanie zeleninyValšíková-Frey, M.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic1 / 1 Šujan, M.
21.DTVyužitie koreninových a aromatických rastlín v balkónových kompozíciach Vysokých TatierKóňa, J.Department of Vegetable Production (FZKI)SUADetails of topic0 / 1--
22.BTVyužitie kvitnúcich okrasných rastlín v gastronómiiValšíková-Frey, M.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic1 / 1 Janotíková, T.
23.BTZelenina a jej miesto pri liečbe sekundárnej anémieAndrejiová, A.Department of Vegetable Production (FZKI)B-ZBCFZKIDetails of topic0 / 1--
24.DTZmeny v obsahu vybraných antioxidantov, cukrov a kyselín v rebarbore vlnitej v závislosti na tepelných úpravách pri výrobe zeleninových štiavMezeyová, I.Department of Vegetable Production (FZKI)I-ZHIFZKIDetails of topic0 / 1--