Summary of topics offered - Department of Animal Physiology (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | B | D | H | I | M | N | O | P | Š | Ú | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTBiogénne a rizikové prvky v cottage cheeseMassanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)SUADetails of topic1 / 1 Bieliková, M.
2.DisTDeterminácia účinkov endokrinných disruptorov a oxidatívneho stresu v celulárnom modelovom systéme in vitroLukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)D-MBIFBFSDetails of topic0 / 1--
3.DTDeterminácia účinku kombinácie rias a polyfenolov na kvalitu ejakulátu králikovMassanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)SUADetails of topic1 / 1 Knížatová, N.
4.DisTDrieň obyčajný (Cornus mas) v prevencii diabetických komplikáciíCapcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)D-ABTFBFSDetails of topic0 / 1--
5.DTHistologická charakteristika vaječníkov Kapra rybničnéhoLukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Kyzeková, D.
6.DTInterakcie medzi príjmom pergy a aktivitou pečeňových enzýmov prepelice japonskej (Coturnix japonica)Kalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)SUADetails of topic1 / 1 Šuchaňová, S.
7.BTInzulín a jeho úloha v organizmeCapcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Melušová, Z.
8.BTMetabolizmus sacharidov a jeho poruchyCapcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Lukáčová, J.
9.BTMikrobiálny profil kohútich ejakulátovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABB, B-ABTBFBFSDetails of topic1 / 1 Lenický, M.
10.DisTModulačné účinky xenobiotík a bioaktívnych látok v bunkových modeloch in vitroMassanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)D-MBIFBFSDetails of topic0 / 1--
11.DisTNutraceutiká - biotechnologické aspekty zvyšovania kvality zdravia a reprodukcie živočíchovKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)D-ABTFBFSDetails of topic0 / 1--
12.DisTNutraceutiká - molekulárne aspekty zvyšovania kvality zdravia a reprodukcie živočíchovKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)D-MBIFBFSDetails of topic0 / 1--
13.DTOvplyvnenie lipidového profilu krvi ZDF potkanov s vysoko energetickým krmivom dlhodobým podávaním pergyKalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)SUADetails of topic1 / 1 Beregházyová, M.
14.BTOxidačný status endotelových buniek.Lukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 2--
15.DTPotenciálne účinky amygdalínu na ovariálny karcinóm in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Vaněková, O.
16.DTPôsobenie zinku na spermie králikov in vitroMassanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)SUADetails of topic1 / 1 Daňo, A.
17.DisTProtektívne biologické účinky pergy na metabolizmus a kvalitu mäsa japonských prepelíc (Coturnix japonica)Kalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)D-TEPSUADetails of topic0 / ----
18.DisTŠtrukturálna a funkčná charakterizácia samčích reprodukčných buniek plazovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)D-MBIFBFSDetails of topic0 / 1--
19.DTŠtúdium 3D bunkových systémov integrujúcich viaceré zložky nádorového mikroprostredia Kolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ATIFBFSDetails of topic0 / 1--
20.BTÚčinok endokrinných disruptorov na endotelové bunkyLukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 2--
21.DTÚčinok pergy na antioxidačné parametre krvi ZDF potkanovCapcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Lauková, K.
22.DTÚčinok pergy na organizmus diabetických potkanovCapcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)FAaFRDetails of topic0 / 1--
23.DTVplyv aplikácie pergy na lipidový profil krvi ZDF potkanovKalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)SUADetails of topic1 / 1 Miklošová, A.
24.DTVplyv drienky na vnútorné prostredie diabetických potkanovCapcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Pristášová, M.
25.BTVplyv extraktu Kôpru voňavého (Anethum graveolens) na aktivitu Leydigových buniekTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABB, B-ABTBFBFSDetails of topic1 / 1 Brenkus, T.
26.BTVplyv extraktu Pamajoránu obyčajného (Origanum vulgare L.) na vitalitu Leydigových buniekTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABB, B-ABTBFBFSDetails of topic1 / 1 Babečková, B.
27.DTVplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABI, I-BIIFBFSDetails of topic0 / 1--
28.DTVplyv marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru obličiek králikovKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / -- Bebjaková, M.
29.DTVplyv mykotoxínov a stilbénov na bunkovú líniu HT-29Capcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Dupák, R.
30.DTVplyv pergy na hematologické parametre ZDF potkanovCapcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / -- Škvareninová, S.
31.DTVplyv pergy na lipidový profil krvi prepelice japonskej (Coturnix japonica)Kalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)SUADetails of topic1 / 1 Sojaková, B.
32.DTVplyv pergy na vybrané parametre bunkovej línie HT-29Capcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Košíková, V.
33.DTVplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
34.DTVplyv zeolitu na vnútorné prostredie kurčiatCapcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)FAaFRDetails of topic0 / ----
35.DTVpylv Alchemilla xanthochlora na ovariálne funkcie in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Kapecová, L.
36.DTVpylv Anethum graveolens na ovariálne funkcie in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Gajdošová, M.
37.DTVpylv Apium graveolens na ovariálne funkcie in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Farkasová, S.
38.DTVpylv Calendula officinalis na ovariálne funkcie in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic1 / 1 Švedová, D.
39.DTVpylv Salvia officinalis na ovariálne funkcie in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic1 / 1 Sviatkovská, D.