Summary of topics offered - Department of Animal Physiology (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | K | M | N | Ú | V | Ž

Ord.
TypeTopicThesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DT
Analýza zápalových markerov v krvi vysokoprodukčných dojníc
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
2.
BT
Animálne modely pre výskum diabetes mellitus
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFSDetails of topic0 / 1--
3.
BT
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Slanina, T.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
4.
DT
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUADetails of topic0 / ----
5.
DT
Determinácia účinku bioaktívnych látok na funkciu Leydigových buniek
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ATI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
6.
BT
Environmentálne polutanty ako rizikové faktory potravového reťazca
Kováčik, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
7.
DT
Environmentálne polutanty vo vzťahu ku zdraviu divožijúcich zvierat
Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABIFBFS
Details of topic
0 / 1--
8.
DT
Koncentrácia pohlavných hormónov vysokoprodukčných dojníc v závislosti od produkcie
Slanina, T.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
9.
BT
Mikro a makro elementy v tkanivách zvierat a ich vzťah ku redox markeromDepartment of Animal Physiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
10.BTModulačné účinky alkaloidov na živočíšne bunky in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
11.
DTNutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
12.
DT
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Massanyi, P.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFSDetails of topic0 / 1--
13.BT
(Oxidatívny status endotelových buniek
Lukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
14.
DT
Účinky pergy na lipidový profil krvi potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)
Department of Animal Physiology (FBFS)--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
15.
DT
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ABI
FBFSDetails of topic0 / 3--
16.
BT
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABBFBFS
Details of topic
0 / 3
--
17.
BT
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Lukáč, N.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
18.BTVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu.Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABB
B-ABTB
FBFS
Details of topic0 / --
--
19.
DTVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFSDetails of topic0 / ----
20.
BT
Vplyv environmentálnych polutantov na zdravotný stav živočíchov
Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
21.
DT
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)
I-BII
I-ABI
FBFSDetails of topic0 / 1--
22.
DTVplyv konzumácie pergy na aktivitu pečeňových enzýmov potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)Kalafová, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
23.BTVplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniekLukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)--
FBFS
Details of topic
1 / --
24.
DTVplyv pergy na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanovDepartment of Animal Physiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
25.
DT
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Kolesárová, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--FBFSDetails of topic0 / 1--
26.
DT
Vplyv sezónnosti na obsah environmentálnych polutantov a nutričné vlastnosti mäsa sladkovodných rýb
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1--
27.
DTVplyv vysokoenergetickej diéty na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanovDepartment of Animal Physiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
28.
DT
Využitie zvieracích modelov pri štúdiu diabetes mellitus
Kalafová, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
29.DT
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Slanina, T.Department of Animal Physiology (FBFS)--SUADetails of topic
0 / --
--
30.DT
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Department of Animal Physiology (FBFS)--SUADetails of topic0 / --
--