Summary of topics offered - Department of Animal Physiology (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | Ch | K | Ľ | M | O | P | Ú | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAkumulácia vybraných environmentálnych polutantov v mlieku a krvi oviecKováčik, A.Department of Animal Physiology (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic1 / 1 Plevková, Z.
2.BTAnimálne modely pre výskum diabetes mellitusCapcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Šimková, P.
3.DTAntioxidačná charakterizácia Pergy a jej nutraceutický potenciál vo výžive obéznych jedincovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
4.DTAntioxidačný potenciál Ligurčeka lekárskeho (Levisticum officinale) na samčie reprodukčné bunkyTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic1 / 1 Varga, A.
5.DTBiologicky cenné látky nápoja Rooibos a ich využitie vo výžive diabetických jedincovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic1 / 1 Farkašová, I.
6.BTDeterminácia účinkov humínových kyselín na zdravotný stav zajaca poľnéhoKováčik, A.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABB, B-ABTBFBFSDetails of topic0 / 3--
7.DTDeterminácia účinku endokriných disruptorov (alkylfenoly) na celulárne procesy Leydigových buniekKováčik, A.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 3--
8.BTDeterminácia účinku endokriných disruptorov (bisfenoly) na funkciu Leydigových buniekKováčik, A.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 3--
9.DisTDrieň obyčajný (Cornus mas) v prevencii diabetických komplikáciíCapcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)D-ABTFBFSDetails of topic0 / 1--
10.BTEnvironmentálne polutanty ako indikátory oxidatívneho stresu u rýbKováčik, A.Department of Animal Physiology (FBFS)SUADetails of topic0 / 2--
11.BTExpresia génu Bax u kryoprezervovaných spermií býkovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABB, B-ABTBFBFSDetails of topic1 / 1 Nagyová, E.
12.BTExpresia génu Bcl-2 u kryoprezervovaných spermií býkovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABB, B-ABTBFBFSDetails of topic1 / 1 Mendelová, B.
13.BTExpresia génu Hsp70 u kryoprezervovaných spermií býkovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABB, B-ABTBFBFSDetails of topic1 / 1 Žurbej, M.
14.BTExpresia génu Hsp90 u kryoprezervovaných spermií býkovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABB, B-ABTBFBFSDetails of topic1 / 1 Geschwandtnerová, A.
15.DTChemická kompozícia Pergy a jej nutraceutické využitie výžive diabetických jedincovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
16.BTKoncentrácie environmentálnych polutantov a ich vplyv na zdravotný stav u zajaca poľnéhoKováčik, A.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 3--
17.BTĽudské endotelové bunky ako model biomedicínskeho výskumuLukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABTBFBFSDetails of topic1 / 1 Masár, D.
18.DisTModulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k reprodukčnému zdraviu.Kolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)D-MBISUADetails of topic0 / ----
19.DisTMolekulárne a biochemické markery vo vzťahu k environmentálnym polutantomMassanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)D-MBIFBFSDetails of topic0 / 1--
20.DTMolekulárno-genetická analýza génu KERA v 4 rodinách s ochorením cornea planaMassanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
21.DisTMolekulové a oxidatívne mechanizmy kryokapacitácieLukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)D-MBIFBFSDetails of topic0 / 1--
22.BTOxidačný status endotelových buniek.Lukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 2--
23.BTPreventívny význam konzumácie drobného bobuľového ovociaKalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)SUADetails of topic0 / 1--
24.DisTProtektívne účinky biologicky aktívnych látok pri prevencii kryokapacitácie - Externá formaTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)D-MBIFBFSDetails of topic0 / 1--
25.DTÚčinok bielkovinového večerného chleba na biochemické parametre krvi zdravých a diabetických jedincovMassanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)SUADetails of topic0 / 1--
26.DTÚčinok bielkovinového večerného chleba na hematologické parametre krvi zdravých a diabetických jedincovMassanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)SUADetails of topic0 / 1--
27.DTÚčinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovMassanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 3--
28.BTÚčinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovMassanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 3--
29.BTÚčinok endokrinných disruptorov na endotelové bunkyLukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 2--
30.DTVplyv aplikácie extraktu Pamajoránu obyčajného (Origanum vulgare L.) na reprodukčné parametre králikovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic1 / 1 Galovičová, L.
31.DTVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / -- Lončar, K.
32.DTVplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABI, I-BIIFBFSDetails of topic0 / 1--
33.BTVplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniekLukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / ----
34.DisTVplyv pergy na kvalitu mäsa a produkciu vajec Japonských prepelíc (Coturnix japonica)Kalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)D-TEPSUADetails of topic0 / ----
35.DTVplyv polyfenolov na ovariálne funkcie in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / -- Víghová, D.
36.DTVplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--