Summary of topics offered - Department of Animal Physiology (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | H | I | K | M | O | P | R | S | Ú | V | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnimálne modely pre výskum diabetes mellitusCapcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)--FBFSDetails of topic1 / 1 Šimková, P.
2.BTBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovSlanina, T.Department of Animal Physiology (FBFS)--SUADetails of topic0 / ----
3.DTBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovSlanina, T.Department of Animal Physiology (FBFS)--SUADetails of topic0 / ----
4.DisTDeterminácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá formaTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)D-MBIFBFSDetails of topic0 / 1--
5.DisTDeterminácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchovKováčik, A.Department of Animal Physiology (FBFS)D-MBIFBFSDetails of topic0 / ----
6.BTExpresia génu GPX1 u bovinných kryoprezervovaných spermiíTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABTBFBFSDetails of topic0 / 1--
7.BTExpresia génu SOD1 u bovinných kryoprezervovaných spermiíTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABTBFBFSDetails of topic0 / 1--
8.BTHodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánskaMassanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)--SUADetails of topic1 / 1 Breja, K.
9.BTHodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánskaMassanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)--SUADetails of topic0 / 1--
10.DTIdentifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniuLukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)--FBFSDetails of topic1 / 1 Škultéty, M.
11.DTIdentifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniuLukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)--FBFSDetails of topic0 / 1--
12.DTKomparatívna analýza efektivity moderných mikrobiologických metód pre identifikáciu prirodzenej bakteriocenózy ejakulátov moriakovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic1 / 1 Lenický, M.
13.DisTModulačné účinky xenobiotík a bioaktívnych látok v bunkových modeloch in vitroMassanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)D-MBIFBFSDetails of topic0 / 1--
14.DisTModulation effects of phytonutrients in relation to reproductive health in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)D-FRBEFBFSDetails of topic0 / ----
15.DTOvplyvnenie aktivity pečeňových enzýmov ZDF potkanov aplikáciou drieňa obyčajného (Cornus mas L.)Kalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)--SUADetails of topic1 / 1 Kopecká, A.
16.BT(Oxidatívny status endotelových buniekLukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)--FBFSDetails of topic1 / 1 Mikuš, M.
17.BTPeľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výživeKalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
18.DisTRakytník rešetliakový v prevencii diabetických komplikácií ZDF potkanov - externaCapcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)D-ABTFBFSDetails of topic0 / 1--
19.DTSkúmanie účinku drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na hematologické ukazovatele krvi ZDF potkanovKalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)--SUADetails of topic1 / 1 Šimonová, N.
20.DTÚčinky drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na lipidový profil krvi ZDF potkanovKalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)--SUADetails of topic1 / 1 Bertová, L.
21.DTÚčinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovMassanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 3--
22.BTÚčinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovMassanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 3--
23.BTÚčinok endokrinných disruptorov na endotelové bunkyLukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)--FBFSDetails of topic0 / 2--
24.DTVplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanovKalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)--SUADetails of topic1 / -- Bertová, A.
25.DTVplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na pečeňový profil krvi ZDF potkanovKalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)--SUADetails of topic1 / 1 Fuzyová, E.
26.BTVplyv aplikácie kvercetínu na antioxidačný profil reprodukčného tkaniva ZDF potkanovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
27.BTVplyv aplikácie kvercetínu na oxidatívne charakteristiky reprodukčného tkaniva ZDF potkanovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
28.DTVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)--FBFSDetails of topic1 / -- Lončar, K.
29.DTVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)--FBFSDetails of topic0 / ----
30.DTVplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)I-BII
I-ABI
FBFSDetails of topic0 / 1--
31.DTVplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniekLukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)--FBFSDetails of topic1 / 1 Gašparíková, R.
32.BTVplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniekLukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)--FBFSDetails of topic1 / -- Kocifajová, K.
33.DisTVplyv pergy na kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydinyKalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)D-TEPFBFSDetails of topic0 / 1--
34.DTVplyv polyfenolických biomolekúl na parametre kvality spermiíTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic1 / 1 Dianová, L.
35.DTVplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil ejakulátovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ATIFBFSDetails of topic0 / 1--
36.DTVplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil krviTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic1 / 1 Bažány, D.
37.DTVplyv polyfenolických biomolekúl na biochemický a endokrinný profil krviTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ATIFBFSDetails of topic0 / 1--
38.DTVplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)--FBFSDetails of topic0 / 1--
39.DisTVyužitie modularity endotelových buniek v obranných mechanizmochLukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)D-MBIFBFSDetails of topic0 / 1--
40.DTŽerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikovSlanina, T.Department of Animal Physiology (FBFS)--SUADetails of topic0 / ----