Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | K | M | N | Ú | V | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DPAnalýza zápalových markerov v krvi vysokoprodukčných dojnícKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.
BP
Animálne modely pre výskum diabetes mellitus
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
3.
DP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
4.BPBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovSlanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
DPDeterminácia účinku bioaktívnych látok na funkciu Leydigových buniekKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BPEnvironmentálne polutanty ako rizikové faktory potravového reťazca
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DPEnvironmentálne polutanty vo vzťahu ku zdraviu divožijúcich zvieratKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
Koncentrácia pohlavných hormónov vysokoprodukčných dojníc v závislosti od produkcie
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
9.
BP
Mikro a makro elementy v tkanivách zvierat a ich vzťah ku redox markerom
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BPModulačné účinky alkaloidov na živočíšne bunky in vitro
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
11.DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-TNIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
13.
BP
(Oxidatívny status endotelových buniek
Lukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
14.
DP
Účinky pergy na lipidový profil krvi potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)Kalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1
15.
DP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy0 / 3
--
16.
BP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 3--
17.
BP
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunkyLukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--FBP
Podrobnosti témy
0 / 2--
18.
BP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu.
Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
B-ABTB
FBPPodrobnosti témy0 / ----
19.
DP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.
BP
Vplyv environmentálnych polutantov na zdravotný stav živočíchov
Kováčik, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
21.
DP
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Kolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-BII
I-ABI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Vplyv konzumácie pergy na aktivitu pečeňových enzýmov potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
Grubárová, V.
23.
BPVplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniekLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / --
Kocifajová, K.
24.DPVplyv pergy na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
DP
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKatedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DP
Vplyv sezónnosti na obsah environmentálnych polutantov a nutričné vlastnosti mäsa sladkovodných rýbKováčik, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
27.
DP
Vplyv vysokoenergetickej diéty na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanovCapcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy
1 / 1
Lukáčová, J.
28.
DP
Využitie zvieracích modelov pri štúdiu diabetes mellitusKalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1
29.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Slanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
30.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Slanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----