Přehled vypsaných témat - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | K | M | N | Ú | V | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DP
Analýza zápalových markerov v krvi vysokoprodukčných dojníc
Tokárová, K.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Animálne modely pre výskum diabetes mellitus
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
DP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Slanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
BPBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovSlanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
5.
DP
Determinácia účinku bioaktívnych látok na funkciu Leydigových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
6.
BP
Environmentálne polutanty ako rizikové faktory potravového reťazcaKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
DP
Environmentálne polutanty vo vzťahu ku zdraviu divožijúcich zvieratKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.DP
Koncentrácia pohlavných hormónov vysokoprodukčných dojníc v závislosti od produkcie
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BPMikro a makro elementy v tkanivách zvierat a ich vzťah ku redox markeromKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BPModulačné účinky alkaloidov na živočíšne bunky in vitro
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
12.
DPNutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobásKatedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.BP
(Oxidatívny status endotelových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
14.
DP
Účinky pergy na lipidový profil krvi potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)Kalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FAPZPodrobnosti tématu1 / 1 Slížik, M.
15.DP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
16.
BP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovMassanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
17.
BP
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
18.BP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABb
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
0 / ----
19.
DP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti tématu0 / ----
20.BP
Vplyv environmentálnych polutantov na zdravotný stav živočíchov
Kováčik, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
21.DPVplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BIi
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
22.
DP
Vplyv konzumácie pergy na aktivitu pečeňových enzýmov potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 1
23.
BP
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBP
Podrobnosti tématu
1 / --
24.DPVplyv pergy na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Melušová, Z.
25.
DP
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Kolesárová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
26.DPVplyv sezónnosti na obsah environmentálnych polutantov a nutričné vlastnosti mäsa sladkovodných rýbKováčik, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
27.
DP
Vplyv vysokoenergetickej diéty na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABiFBPPodrobnosti tématu
1 / 1
28.
DP
Využitie zvieracích modelov pri štúdiu diabetes mellitusKalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
29.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
30.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikovSlanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--