Summary of topics offered - Department of Animal Physiology (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Ú | V | Ž

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Animálne modely pre výskum diabetes mellitus
Department of Animal Physiology (FBFS)
--FBFSDetails of topic0 / 1
--
2.
DTBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovSlanina, T.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--SUADetails of topic
0 / --
--
3.BTBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovDepartment of Animal Physiology (FBFS)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
4.
DisT
Determinácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá forma
Department of Animal Physiology (FBFS)
D-MBI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
5.
DisT
Determinácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchov
Kováčik, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
D-MBI
FBFS
Details of topic
0 / --
--
6.
BT
Expresia génu GPX1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
7.
BT
Expresia génu SOD1 u bovinných kryoprezervovaných spermiíDepartment of Animal Physiology (FBFS)B-ABTBFBFS
Details of topic
0 / 1--
8.
BT
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Massanyi, P.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Department of Animal Physiology (FBFS)--SUADetails of topic0 / 1
--
10.
DTIdentifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniuLukáč, N.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1--
11.DTIdentifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniuLukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)--FBFS
Details of topic
0 / 1
--
12.
DTKomparatívna analýza efektivity moderných mikrobiologických metód pre identifikáciu prirodzenej bakteriocenózy ejakulátov moriakovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
13.DisTModulation effects of phytonutrients in relation to reproductive health in vitroKolesárová, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
D-FRBE
FBFSDetails of topic0 / --
--
14.
DT
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
15.
DT
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Massanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
16.
DT
Ovplyvnenie aktivity pečeňových enzýmov ZDF potkanov aplikáciou drieňa obyčajného (Cornus mas L.)
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
(Oxidatívny status endotelových buniek
Lukáč, N.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFSDetails of topic0 / 1
--
18.
BT
Peľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výžive
Kalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1--
19.
DisT
Rakytník rešetliakový v prevencii diabetických komplikácií ZDF potkanov - externa
Capcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)D-ABT
FBFS
Details of topic0 / 1
--
20.DTSkúmanie účinku drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na hematologické ukazovatele krvi ZDF potkanovKalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)--SUADetails of topic
0 / 1
--
21.
DT
Účinky drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na lipidový profil krvi ZDF potkanovKalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)--
SUA
Details of topic
0 / 1--
22.
DT
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 3
--
23.
BTÚčinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 3
--
24.
BT
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
25.
DT
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanov
Kalafová, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--SUADetails of topic0 / --
--
26.
DT
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na pečeňový profil krvi ZDF potkanov
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
27.
BT
Vplyv aplikácie kvercetínu na antioxidačný profil reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
28.
BT
Vplyv aplikácie kvercetínu na oxidatívne charakteristiky reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Tvrdá, E.
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
29.DT
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Lukáč, N.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--FBFSDetails of topic0 / --
--
30.
DT
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic0 / ----
31.
DT
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Kolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)I-BII
I-ABI
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
32.
DTVplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniek
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1--
33.
DTVplyv nízkosacharidového stravovania na ochorenie diabetes mellitus 2. typuCapcarová, M.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FAaFR
Details of topic0 / 1
--
34.
BT
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniekLukáč, N.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / --
35.
DisT
Vplyv pergy na kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydiny
Department of Animal Physiology (FBFS)D-TEPFBFS
Details of topic
0 / 1
--
36.
DT
Vplyv polyfenolických biomolekúl na parametre kvality spermií
Tvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic1 / 1 Dianová, L.
37.DTVplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil ejakulátovTvrdá, E.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ATI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
38.DT
Vplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil krvi
Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
39.DT
Vplyv polyfenolických biomolekúl na biochemický a endokrinný profil krvi
Tvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ATIFBFS
Details of topic
0 / 1--
40.
DT
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--FBFS
Details of topic
0 / 1
--
41.DisT
Využitie modularity endotelových buniek v obranných mechanizmoch
Department of Animal Physiology (FBFS)D-MBIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
42.
DT
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikovSlanina, T.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
43.
DT
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Department of Animal Physiology (FBFS)
--SUA
Details of topic
0 / --
--