Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | K | M | N | Ú | V | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DPAnalýza zápalových markerov v krvi vysokoprodukčných dojnícTokárová, K.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.BPAnimálne modely pre výskum diabetes mellitusKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.DP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Slanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
4.
BP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Slanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
DP
Determinácia účinku bioaktívnych látok na funkciu Leydigových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BPEnvironmentálne polutanty ako rizikové faktory potravového reťazca
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.DP
Environmentálne polutanty vo vzťahu ku zdraviu divožijúcich zvierat
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
8.
DP
Koncentrácia pohlavných hormónov vysokoprodukčných dojníc v závislosti od produkcie
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Mikro a makro elementy v tkanivách zvierat a ich vzťah ku redox markerom
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
10.
BP
Modulačné účinky alkaloidov na živočíšne bunky in vitro
Kolesárová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
11.
DPNutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobásMassanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
12.DPNutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
13.
BP(Oxidatívny status endotelových buniekLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Babulicová, M.
14.
DP
Účinky pergy na lipidový profil krvi potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
Slížik, M.
15.DP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
16.BPÚčinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovMassanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
17.
BPÚčinok endokrinných disruptorov na endotelové bunkyLukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
18.BP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu.
Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABB
B-ABTB
FBPPodrobnosti témy
0 / --
--
19.
DP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy0 / --
--
20.
BP
Vplyv environmentálnych polutantov na zdravotný stav živočíchovKováčik, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Mihalcová, Z.
21.
DP
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Kolesárová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BII
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
22.
DP
Vplyv konzumácie pergy na aktivitu pečeňových enzýmov potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)
Kalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
Grubárová, V.
23.
BP
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBP
Podrobnosti témy
1 / --
24.DPVplyv pergy na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Melušová, Z.
25.
DP
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
26.DP
Vplyv sezónnosti na obsah environmentálnych polutantov a nutričné vlastnosti mäsa sladkovodných rýb
Kováčik, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
27.
DP
Vplyv vysokoenergetickej diéty na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanov
Capcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Lukáčová, J.
28.
DP
Využitie zvieracích modelov pri štúdiu diabetes mellitus
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-VLU
FAPZPodrobnosti témy1 / 1
29.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
30.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Slanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--SPU
Podrobnosti témy
0 / ----