Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Ú | V | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BPAnimálne modely pre výskum diabetes mellitus
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Šimková, P.
2.
DP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Slanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
3.BPBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
4.
DizP
Determinácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá formaTvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
DizP
Determinácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchov
Kováčik, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti témy0 / ----
6.
BP
Expresia génu GPX1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
7.
BPExpresia génu SOD1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Breja, K.
9.BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Massanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti témy1 / 1
11.DPIdentifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniuKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DP
Komparatívna analýza efektivity moderných mikrobiologických metód pre identifikáciu prirodzenej bakteriocenózy ejakulátov moriakov
Tvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Lenický, M.
13.DizPModulation effects of phytonutrients in relation to reproductive health in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-PZBA
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.
DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
15.
DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.DPOvplyvnenie aktivity pečeňových enzýmov ZDF potkanov aplikáciou drieňa obyčajného (Cornus mas L.)Kalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Kopecká, A.
17.BP(Oxidatívny status endotelových buniekLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Mikuš, M.
18.BP
Peľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výžive
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DizP
Rakytník rešetliakový v prevencii diabetických komplikácií ZDF potkanov - externaCapcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-ABTFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DP
Skúmanie účinku drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na hematologické ukazovatele krvi ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Šimonová, N.
21.DPÚčinky drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na lipidový profil krvi ZDF potkanovKalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
22.
DP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy
0 / 3
--
23.
BP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 3--
24.
BP
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunkyLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
25.
DP
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanov
Kalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / --
Bertová, A.
26.
DPVplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na pečeňový profil krvi ZDF potkanovKalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Fuzyová, E.
27.
BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na antioxidačný profil reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na oxidatívne charakteristiky reprodukčného tkaniva ZDF potkanovTvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Lukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--FBPPodrobnosti témy1 / -- Lončar, K.
30.
DP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
31.
DPVplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-BII
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
DP
Vplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniek
Lukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy1 / 1
33.
DP
Vplyv nízkosacharidového stravovania na ochorenie diabetes mellitus 2. typu
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1 Antoničová, J.
34.
BP
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
1 / --
35.DizPVplyv pergy na kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydinyKalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
36.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na parametre kvality spermiíTvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Dianová, L.
37.
DPVplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil ejakulátovTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ATIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
38.
DPVplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil krviTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Bažány, D.
39.DPVplyv polyfenolických biomolekúl na biochemický a endokrinný profil krviTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ATIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
40.
DP
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
41.
DizP
Využitie modularity endotelových buniek v obranných mechanizmochKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DPŽerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
43.
DPŽerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikovSlanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--