Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | I | K | M | N | Ú | V | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
2.DP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy
0 / 3
--
3.
BP
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunkyLukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--