Přehled vypsaných témat - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Ú | V | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Animálne modely pre výskum diabetes mellitus
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
2.
BP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
DPBioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
DisP
Determinácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá forma
Tvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
5.
DisP
Determinácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti tématu
0 / ----
6.
BP
Expresia génu GPX1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
BPExpresia génu SOD1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
8.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
10.
DPIdentifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniuKatedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
DP
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniuLukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
12.
DP
Komparatívna analýza efektivity moderných mikrobiologických metód pre identifikáciu prirodzenej bakteriocenózy ejakulátov moriakov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lenický, M.
13.
DisP
Modulation effects of phytonutrients in relation to reproductive health in vitro
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-PZBAFBP
Podrobnosti tématu
0 / ----
14.
DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Solár, D.
15.DPNutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobásKatedra fyziológie živočíchov (FBP)I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
DP
Ovplyvnenie aktivity pečeňových enzýmov ZDF potkanov aplikáciou drieňa obyčajného (Cornus mas L.)Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
17.
BP
(Oxidatívny status endotelových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
18.
BP
Peľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výživeKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
19.
DisP
Rakytník rešetliakový v prevencii diabetických komplikácií ZDF potkanov - externa
Capcarová, M.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-ABTFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
20.DPSkúmanie účinku drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na hematologické ukazovatele krvi ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
21.
DP
Účinky drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na lipidový profil krvi ZDF potkanov
Kalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Bertová, L.
22.
DP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
23.BPÚčinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
24.
BP
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunkyKatedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
25.
DP
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Bertová, A.
26.
DP
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na pečeňový profil krvi ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Fuzyová, E.
27.BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na antioxidačný profil reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Tvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na oxidatívne charakteristiky reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Tvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.DPVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / --
Lončar, K.
30.DPVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
31.DPVplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BIi
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
DP
Vplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniekLukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gašparíková, R.
33.DPVplyv nízkosacharidového stravovania na ochorenie diabetes mellitus 2. typuKatedra fyziológie živočíchov (FBP)--FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1 Antoničová, J.
34.
BPVplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniekKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti tématu1 / --
35.
DisP
Vplyv pergy na kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydinyKalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-TEPFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
36.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na parametre kvality spermií
Tvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Dianová, L.
37.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil ejakulátov
Tvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ATIFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil krvi
Tvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
39.
DPVplyv polyfenolických biomolekúl na biochemický a endokrinný profil krviTvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
DP
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
41.
DisP
Využitie modularity endotelových buniek v obranných mechanizmoch
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
42.DPŽerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikovSlanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
43.
DPŽerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikovSlanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--