Summary of topics offered - Department of Animal Physiology (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | I | K | M | N | Ú | V | Ž

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Analýza zápalových markerov v krvi vysokoprodukčných dojnícTokárová, K.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
2.
BT
Animálne modely pre výskum diabetes mellitusCapcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFSDetails of topic0 / 1--
3.
DT
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderovSlanina, T.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
4.
BT
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
5.
DT
Determinácia účinku bioaktívnych látok na funkciu Leydigových buniek
Kováčik, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ATIFBFSDetails of topic
0 / 1
--
6.
BT
Environmentálne polutanty ako rizikové faktory potravového reťazcaKováčik, A.Department of Animal Physiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
7.DTEnvironmentálne polutanty vo vzťahu ku zdraviu divožijúcich zvieratKováčik, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ABIFBFS
Details of topic
0 / 1--
8.DT
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Lukáč, N.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
9.DT
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Lukáč, N.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
10.
DT
Koncentrácia pohlavných hormónov vysokoprodukčných dojníc v závislosti od produkcieDepartment of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
11.BTMikro a makro elementy v tkanivách zvierat a ich vzťah ku redox markeromKováčik, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
12.
DT
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Massanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1
--
13.
DT
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFSDetails of topic0 / 1
--
14.
BT
(Oxidatívny status endotelových buniek
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic0 / 1--
15.
DT
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 3
--
16.
BT
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABBFBFSDetails of topic0 / 3
--
17.BTÚčinok endokrinných disruptorov na endotelové bunkyLukáč, N.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--FBFSDetails of topic0 / 2--
18.
DT
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / --
--
19.
DT
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic0 / --
--
20.
BT
Vplyv environmentálnych polutantov na zdravotný stav živočíchovDepartment of Animal Physiology (FBFS)B-ABBFBFS
Details of topic
0 / 1--
21.
DT
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitroDepartment of Animal Physiology (FBFS)
I-BII
I-ABI
FBFSDetails of topic0 / 1
--
22.
DT
Vplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniek
Lukáč, N.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
23.
BT
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Lukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / --
Kocifajová, K.
24.
DT
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Kolesárová, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
25.
DT
Vplyv sezónnosti na obsah environmentálnych polutantov a nutričné vlastnosti mäsa sladkovodných rýb
Department of Animal Physiology (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1--
26.
DTŽerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Department of Animal Physiology (FBFS)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
27.
DT
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikovSlanina, T.Department of Animal Physiology (FBFS)--
SUA
Details of topic0 / --
--