Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | K | M | N | Ú | V | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Analýza zápalových markerov v krvi vysokoprodukčných dojníc
Tokárová, K.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BPAnimálne modely pre výskum diabetes mellitusCapcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
BP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
5.
DP
Determinácia účinku bioaktívnych látok na funkciu Leydigových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
6.
BPEnvironmentálne polutanty ako rizikové faktory potravového reťazcaKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
7.
DPEnvironmentálne polutanty vo vzťahu ku zdraviu divožijúcich zvieratKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.DP
Koncentrácia pohlavných hormónov vysokoprodukčných dojníc v závislosti od produkcie
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
9.
BPMikro a makro elementy v tkanivách zvierat a ich vzťah ku redox markeromKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.BPModulačné účinky alkaloidov na živočíšne bunky in vitro
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.DPNutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobásMassanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-TNI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
12.
DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobásMassanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
(Oxidatívny status endotelových buniek
Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Babulicová, M.
14.DPÚčinky pergy na lipidový profil krvi potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
Slížik, M.
15.DP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABIFBP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
16.
BP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBPPodrobnosti témy
0 / 3
--
17.
BP
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunkyLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti témy
0 / 2
--
18.
BP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABB
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.DPVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.
BPVplyv environmentálnych polutantov na zdravotný stav živočíchovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Mihalcová, Z.
21.
DP
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-BII
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Vplyv konzumácie pergy na aktivitu pečeňových enzýmov potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)
Kalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-VLU
FAPZPodrobnosti témy1 / 1
23.
BP
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBP
Podrobnosti témy
1 / -- Kocifajová, K.
24.DPVplyv pergy na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
DP
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
26.
DPVplyv sezónnosti na obsah environmentálnych polutantov a nutričné vlastnosti mäsa sladkovodných rýbKováčik, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
27.DP
Vplyv vysokoenergetickej diéty na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanov
Capcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Lukáčová, J.
28.
DP
Využitie zvieracích modelov pri štúdiu diabetes mellitusKalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
29.
DPŽerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
30.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Slanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--