Přehled vypsaných témat - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Ú | V | Ž

Poř.TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BPAnimálne modely pre výskum diabetes mellitusCapcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
2.DPBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovSlanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.
BP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Slanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
4.DisP
Determinácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá forma
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DisP
Determinácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchov
Kováčik, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.
BP
Expresia génu GPX1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
BP
Expresia génu SOD1 u bovinných kryoprezervovaných spermiíTvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTBFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánskaKatedra fyziológie živočíchov (FBP)--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
10.
DP
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
DP
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniuKatedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Škultéty, M.
12.
DP
Komparatívna analýza efektivity moderných mikrobiologických metód pre identifikáciu prirodzenej bakteriocenózy ejakulátov moriakov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABi
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Lenický, M.
13.
DisP
Modulation effects of phytonutrients in relation to reproductive health in vitroKolesárová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-PZBA
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Solár, D.
15.DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Massanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.DP
Ovplyvnenie aktivity pečeňových enzýmov ZDF potkanov aplikáciou drieňa obyčajného (Cornus mas L.)
Kalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
17.
BP
(Oxidatívny status endotelových buniek
Lukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
18.
BP
Peľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výžive
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DisP
Rakytník rešetliakový v prevencii diabetických komplikácií ZDF potkanov - externaCapcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-ABT
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
DP
Skúmanie účinku drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na hematologické ukazovatele krvi ZDF potkanovKalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
21.DPÚčinky drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na lipidový profil krvi ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
22.
BP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABbFBPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
23.DP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABiFBPPodrobnosti tématu
0 / 3
--
24.
BP
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
25.DPVplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
26.
DPVplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na pečeňový profil krvi ZDF potkanovKalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
27.
BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na antioxidačný profil reprodukčného tkaniva ZDF potkanovTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
28.BPVplyv aplikácie kvercetínu na oxidatívne charakteristiky reprodukčného tkaniva ZDF potkanovTvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / -- Lončar, K.
30.DPVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
31.DP
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Kolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BIi
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.DPVplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniekKatedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti tématu1 / 1
33.
DP
Vplyv nízkosacharidového stravovania na ochorenie diabetes mellitus 2. typuCapcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
34.
BP
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniekLukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti tématu1 / --
35.
DisP
Vplyv pergy na kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydiny
Kalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-TEPFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na parametre kvality spermií
Tvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dianová, L.
37.DPVplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil ejakulátovTvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
38.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil krviTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bažány, D.
39.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na biochemický a endokrinný profil krvi
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
DP
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Kolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
DisPVyužitie modularity endotelových buniek v obranných mechanizmochKatedra fyziológie živočíchov (FBP)D-MBIFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
42.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikovSlanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
43.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Slanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--