Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Ú | V | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Animálne modely pre výskum diabetes mellitus
Capcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Šimková, P.
2.
DP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Slanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
BP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
DizP
Determinácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá formaTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-MBIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.DizPDeterminácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti témy
0 / ----
6.BP
Expresia génu GPX1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABTBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
7.
BP
Expresia génu SOD1 u bovinných kryoprezervovaných spermiíTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Breja, K.
9.BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.DPIdentifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniuLukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
11.
DPIdentifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Škultéty, M.
12.
DP
Komparatívna analýza efektivity moderných mikrobiologických metód pre identifikáciu prirodzenej bakteriocenózy ejakulátov moriakov
Tvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
DizP
Modulation effects of phytonutrients in relation to reproductive health in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-PZBA
FBPPodrobnosti témy0 / ----
14.
DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Massanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti témy1 / 1
15.DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Massanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-TNI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DP
Ovplyvnenie aktivity pečeňových enzýmov ZDF potkanov aplikáciou drieňa obyčajného (Cornus mas L.)
Kalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Kopecká, A.
17.
BP
(Oxidatívny status endotelových buniekKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
18.BP
Peľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výžive
Kalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
19.
DizP
Rakytník rešetliakový v prevencii diabetických komplikácií ZDF potkanov - externaCapcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-ABTFBPPodrobnosti témy0 / 1--
20.
DP
Skúmanie účinku drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na hematologické ukazovatele krvi ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
21.
DP
Účinky drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na lipidový profil krvi ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Bertová, L.
22.BP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
23.
DP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovMassanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy
0 / 3
--
24.
BP
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Lukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
25.DPVplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
26.
DP
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na pečeňový profil krvi ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Fuzyová, E.
27.
BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na antioxidačný profil reprodukčného tkaniva ZDF potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
28.
BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na oxidatívne charakteristiky reprodukčného tkaniva ZDF potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
29.
DP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy
1 / --
Lončar, K.
30.
DPVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
31.
DPVplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-BII
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.DPVplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniekLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
33.
DP
Vplyv nízkosacharidového stravovania na ochorenie diabetes mellitus 2. typu
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
34.
BP
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniekLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy
1 / --
Kocifajová, K.
35.
DizP
Vplyv pergy na kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydiny
Kalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na parametre kvality spermií
Tvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy
1 / 1
37.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil ejakulátov
Tvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.
DPVplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil krviKatedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy
1 / 1
39.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na biochemický a endokrinný profil krvi
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
40.DP
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Kolesárová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
DizP
Využitie modularity endotelových buniek v obranných mechanizmoch
Lukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DPŽerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikovSlanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
DPŽerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikovSlanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--