Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | Ch | K | Ľ | M | O | P | Ú | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAkumulácia vybraných environmentálnych polutantov v mlieku a krvi oviecKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Plevková, Z.
2.BPAnimálne modely pre výskum diabetes mellitusCapcarová, M.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy1 / 1 Šimková, P.
3.DPAntioxidačná charakterizácia Pergy a jej nutraceutický potenciál vo výžive obéznych jedincovTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPAntioxidačný potenciál Ligurčeka lekárskeho (Levisticum officinale) na samčie reprodukčné bunkyTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Varga, A.
5.DPBiologicky cenné látky nápoja Rooibos a ich využitie vo výžive diabetických jedincovTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Farkašová, I.
6.BPDeterminácia účinkov humínových kyselín na zdravotný stav zajaca poľnéhoKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABB, B-ABTBFBPPodrobnosti témy0 / 3--
7.DPDeterminácia účinku endokriných disruptorov (alkylfenoly) na celulárne procesy Leydigových buniekKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 3--
8.BPDeterminácia účinku endokriných disruptorov (bisfenoly) na funkciu Leydigových buniekKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 3--
9.DizPDrieň obyčajný (Cornus mas) v prevencii diabetických komplikáciíCapcarová, M.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-ABTFBPPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPEnvironmentálne polutanty ako indikátory oxidatívneho stresu u rýbKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
11.BPExpresia génu Bax u kryoprezervovaných spermií býkovTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABB, B-ABTBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Nagyová, E.
12.BPExpresia génu Bcl-2 u kryoprezervovaných spermií býkovTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABB, B-ABTBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Mendelová, B.
13.BPExpresia génu Hsp70 u kryoprezervovaných spermií býkovTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABB, B-ABTBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Žurbej, M.
14.BPExpresia génu Hsp90 u kryoprezervovaných spermií býkovTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABB, B-ABTBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Geschwandtnerová, A.
15.DPChemická kompozícia Pergy a jej nutraceutické využitie výžive diabetických jedincovTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
16.BPKoncentrácie environmentálnych polutantov a ich vplyv na zdravotný stav u zajaca poľnéhoKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 3--
17.BPĽudské endotelové bunky ako model biomedicínskeho výskumuLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Masár, D.
18.DizPModulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k reprodukčnému zdraviu.Kolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-MBISPUPodrobnosti témy0 / ----
19.DizPMolekulárne a biochemické markery vo vzťahu k environmentálnym polutantomMassanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-MBIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
20.DPMolekulárno-genetická analýza génu KERA v 4 rodinách s ochorením cornea planaMassanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
21.DizPMolekulové a oxidatívne mechanizmy kryokapacitácieLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-MBIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPOxidačný status endotelových buniek.Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 2--
23.BPPreventívny význam konzumácie drobného bobuľového ovociaKalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
24.DizPProtektívne účinky biologicky aktívnych látok pri prevencii kryokapacitácie - Externá formaTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-MBIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
25.DPÚčinok bielkovinového večerného chleba na biochemické parametre krvi zdravých a diabetických jedincovMassanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
26.DPÚčinok bielkovinového večerného chleba na hematologické parametre krvi zdravých a diabetických jedincovMassanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
27.BPÚčinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovMassanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 3--
28.DPÚčinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovMassanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 3--
29.BPÚčinok endokrinných disruptorov na endotelové bunkyLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 2--
30.DPVplyv aplikácie extraktu Pamajoránu obyčajného (Origanum vulgare L.) na reprodukčné parametre králikovTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Galovičová, L.
31.DPVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy1 / -- Lončar, K.
32.DPVplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABI, I-BIIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPVplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniekLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / ----
34.DizPVplyv pergy na kvalitu mäsa a produkciu vajec Japonských prepelíc (Coturnix japonica)Kalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-TEPSPUPodrobnosti témy0 / ----
35.DPVplyv polyfenolov na ovariálne funkcie in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy1 / -- Víghová, D.
36.DPVplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--