Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Ú | V | Ž

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Animálne modely pre výskum diabetes mellitus
Capcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderovSlanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
3.
BP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.DizP
Determinácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá forma
Tvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DizP
Determinácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchov
Kováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-MBI
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.
BP
Expresia génu GPX1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
7.
BP
Expresia génu SOD1 u bovinných kryoprezervovaných spermiíTvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
8.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánskaMassanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
10.DP
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
11.
DPIdentifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniuLukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
12.
DPKomparatívna analýza efektivity moderných mikrobiologických metód pre identifikáciu prirodzenej bakteriocenózy ejakulátov moriakovTvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
DizPModulation effects of phytonutrients in relation to reproductive health in vitro
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-PZBA
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Massanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.DPNutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobásKatedra fyziológie živočíchov (FBP)I-TNI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
16.
DP
Ovplyvnenie aktivity pečeňových enzýmov ZDF potkanov aplikáciou drieňa obyčajného (Cornus mas L.)
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
(Oxidatívny status endotelových buniekLukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Peľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výžive
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
19.DizP
Rakytník rešetliakový v prevencii diabetických komplikácií ZDF potkanov - externa
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-ABT
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.DP
Skúmanie účinku drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na hematologické ukazovatele krvi ZDF potkanov
Kalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
21.
DPÚčinky drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na lipidový profil krvi ZDF potkanovKalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovMassanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy0 / 3--
23.
BP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
24.
BP
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
25.
DP
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
26.
DP
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na pečeňový profil krvi ZDF potkanov
Kalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
27.
BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na antioxidačný profil reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Tvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na oxidatívne charakteristiky reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Tvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
29.
DP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / ----
30.
DPVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / ----
31.
DP
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Kolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-BII
I-ABI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
32.
DP
Vplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniek
Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DP
Vplyv nízkosacharidového stravovania na ochorenie diabetes mellitus 2. typu
Capcarová, M.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Lukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / -- Kocifajová, K.
35.
DizPVplyv pergy na kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydinyKalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
36.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na parametre kvality spermiíTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
37.
DPVplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil ejakulátovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.
DPVplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil krviKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Bažány, D.
39.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na biochemický a endokrinný profil krviTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.DP
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
41.
DizP
Využitie modularity endotelových buniek v obranných mechanizmoch
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-MBIFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
42.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikovSlanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
43.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Slanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--