Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | K | M | N | Ú | V | Ž

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Účinky pergy na lipidový profil krvi potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
2.DPÚčinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 3--
3.BP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 3--
4.
BP
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy0 / 2
--