Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Ú | V | Ž

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPÚčinky drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na lipidový profil krvi ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Bertová, L.
2.
DP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABIFBP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
3.BPÚčinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovMassanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 3--
4.
BP
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBP
Podrobnosti témy
0 / 2--