Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Ú | V | Ž

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DizP
Determinácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá forma
Tvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
2.DizP
Determinácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBPPodrobnosti témy
0 / --
--