Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | K | M | N | Ú | V | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Environmentálne polutanty ako rizikové faktory potravového reťazca
Kováčik, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.DPEnvironmentálne polutanty vo vzťahu ku zdraviu divožijúcich zvierat
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--