Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | K | M | N | Ú | V | Ž

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu.Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
DP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Lukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
BP
Vplyv environmentálnych polutantov na zdravotný stav živočíchovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Mihalcová, Z.
4.
DP
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BII
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
DP
Vplyv konzumácie pergy na aktivitu pečeňových enzýmov potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)Kalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1 Grubárová, V.
6.
BP
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy1 / -- Kocifajová, K.
7.
DP
Vplyv pergy na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanov
Capcarová, M.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy
1 / 1
Melušová, Z.
8.
DP
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DPVplyv sezónnosti na obsah environmentálnych polutantov a nutričné vlastnosti mäsa sladkovodných rýbKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
10.DP
Vplyv vysokoenergetickej diéty na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanov
Capcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
11.
DP
Využitie zvieracích modelov pri štúdiu diabetes mellitus
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1 Kaľatová, V.