Přehled vypsaných témat - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Ú | V | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Animálne modely pre výskum diabetes mellitus
Capcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--FBPPodrobnosti tématu1 / 1
2.
DP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Slanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
3.BPBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovSlanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
DisPDeterminácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá formaKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DisP
Determinácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.BP
Expresia génu GPX1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Tvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
BP
Expresia génu SOD1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánskaKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
9.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Massanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.DPIdentifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniuLukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
11.
DP
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
12.
DPKomparatívna analýza efektivity moderných mikrobiologických metód pre identifikáciu prirodzenej bakteriocenózy ejakulátov moriakov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lenický, M.
13.
DisP
Modulation effects of phytonutrients in relation to reproductive health in vitro
Kolesárová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-PZBAFBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.
DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--FBPPodrobnosti tématu1 / 1
15.
DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Massanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-TNiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
16.
DP
Ovplyvnenie aktivity pečeňových enzýmov ZDF potkanov aplikáciou drieňa obyčajného (Cornus mas L.)
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Kopecká, A.
17.
BP
(Oxidatívny status endotelových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mikuš, M.
18.
BP
Peľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výžive
Kalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DisP
Rakytník rešetliakový v prevencii diabetických komplikácií ZDF potkanov - externa
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-ABT
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
20.
DPSkúmanie účinku drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na hematologické ukazovatele krvi ZDF potkanovKalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Šimonová, N.
21.DP
Účinky drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na lipidový profil krvi ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
22.
DP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
23.BP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
24.
BP
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunkyLukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
25.DP
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanov
Kalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / -- Bertová, A.
26.
DP
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na pečeňový profil krvi ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
27.
BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na antioxidačný profil reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Tvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABbFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
28.
BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na oxidatívne charakteristiky reprodukčného tkaniva ZDF potkanovTvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.DPVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / --
30.DPVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu0 / ----
31.
DP
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Kolesárová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BIi
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.DP
Vplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniek
Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
33.DPVplyv nízkosacharidového stravovania na ochorenie diabetes mellitus 2. typu
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
34.
BP
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniekLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBP
Podrobnosti tématu
1 / --
35.
DisPVplyv pergy na kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydinyKatedra fyziológie živočíchov (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
36.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na parametre kvality spermií
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
37.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil ejakulátov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
DPVplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil krviTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bažány, D.
39.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na biochemický a endokrinný profil krvi
Tvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
40.
DP
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Kolesárová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
DisPVyužitie modularity endotelových buniek v obranných mechanizmochKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
43.DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Slanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--