Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Ú | V | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Animálne modely pre výskum diabetes mellitus
Capcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Šimková, P.
2.DPBioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.BPBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovSlanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.DizP
Determinácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá forma
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
5.DizPDeterminácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBIFBPPodrobnosti témy0 / ----
6.BPExpresia génu GPX1 u bovinných kryoprezervovaných spermiíTvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Expresia génu SOD1 u bovinných kryoprezervovaných spermiíTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánskaMassanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Breja, K.
9.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniuLukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.DPKomparatívna analýza efektivity moderných mikrobiologických metód pre identifikáciu prirodzenej bakteriocenózy ejakulátov moriakovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
DizP
Modulation effects of phytonutrients in relation to reproductive health in vitroKolesárová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-PZBA
FBP
Podrobnosti témy
0 / ----
14.
DPNutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobásMassanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobásKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DP
Ovplyvnenie aktivity pečeňových enzýmov ZDF potkanov aplikáciou drieňa obyčajného (Cornus mas L.)Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP(Oxidatívny status endotelových buniekLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Mikuš, M.
18.
BP
Peľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výžive
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DizP
Rakytník rešetliakový v prevencii diabetických komplikácií ZDF potkanov - externa
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-ABTFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
20.
DPSkúmanie účinku drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na hematologické ukazovatele krvi ZDF potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
21.DPÚčinky drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na lipidový profil krvi ZDF potkanovKalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.DP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
23.
BP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABBFBP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
24.
BP
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy0 / 2
--
25.DPVplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
26.DP
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na pečeňový profil krvi ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na antioxidačný profil reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Tvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
28.
BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na oxidatívne charakteristiky reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
29.DP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Lukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy0 / ----
30.
DPVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / ----
31.
DP
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-BII
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
DP
Vplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
33.
DP
Vplyv nízkosacharidového stravovania na ochorenie diabetes mellitus 2. typuCapcarová, M.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / --
35.
DizP
Vplyv pergy na kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydinyKalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-TEPFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na parametre kvality spermií
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
37.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil ejakulátovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.DPVplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil krviTvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Bažány, D.
39.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na biochemický a endokrinný profil krviKatedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ATIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
DP
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
DizP
Využitie modularity endotelových buniek v obranných mechanizmochLukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
42.
DPŽerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
43.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--