Summary of topics offered - Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | F | H | Ch | M | P | R | S | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DT- Využitie sekundárnych produktov mliekarenského priemyslu v procese výroby varených mäsových výrobkovKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
2.DT- Zmeny fyzikálno-chemických vlastností fermentovaných mäsových výrobkov v procese ich zreniaKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
3.DTAnalýza mäsa diviakov v priebehu zreniaČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
4.DTANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIATKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
5.BTFaktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsaČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-APBFBFSDetails of topic0 / 1--
6.DTHodnotenie kvality mäsa jahniatČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
7.BTChemická kontaminácia hydinového mäsa a vajecPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Šimková, L.
8.BTMliečne tukyČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-APBFBFSDetails of topic0 / 1--
9.BTMožnosti aplikácie CO pri balení potravín.Pavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Árvayová, V.
10.DTMožnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvoduPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
11.BTProbiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravínPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Kohutová, D.
12.BTRiziká interakcie obal - potravinaPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Pilarčíková, K.
13.DTSTANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODUKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
14.DTVplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkovKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
15.DTVPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOVKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
16.DTVPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMVKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
17.BTVýroba a hodnotenie masti a vedľajších produktovČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)FBFSDetails of topic2 / 1 Répássyová, I.
Štefáneková, M.
18.BTVýroba ekologických mliečnych výrobkovČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-APBFBFSDetails of topic0 / 1--
19.BTVyužitie bakteriocínov pri balení poravínPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Miková, M.
20.BTVyužitie živočíšnych bielkovín pri balení potravínPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Beňušová, L.
21.BTVýznam hydinového mäsa vo výžive obyvateľstvaBobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBSUADetails of topic0 / 1--
22.BTZmeny vitamínov počas skladovania a spracovania potravín.Pavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-FTGFBFSDetails of topic1 / 1 Kačmár, M.