Summary of topics offered - Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | F | H | Ch | M | P | R | S | V | Z

Ord.
Type
TopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
- Využitie sekundárnych produktov mliekarenského priemyslu v procese výroby varených mäsových výrobkovDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
2.DT
- Zmeny fyzikálno-chemických vlastností fermentovaných mäsových výrobkov v procese ich zrenia
Kročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
3.
DT
Analýza mäsa diviakov v priebehu zreniaDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic0 / 1--
4.
DT
ANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIAT
Kročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--SUA
Details of topic
0 / --
--
5.
BT
Faktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsa
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
6.
DT
Hodnotenie kvality mäsa jahniat
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
7.BTChemická kontaminácia hydinového mäsa a vajecPavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
8.BT
Mliečne tuky
Čuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Možnosti aplikácie CO pri balení potravín.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
10.
DT
Možnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu
Pavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic0 / 1
--
11.
DT
Porovnanie kvality medov rôzneho pôvodu z pohľadu fyzikálno-chemických vlastností
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNISUADetails of topic0 / 2
--
12.BT
Probiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravín
Pavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
13.BT
Riziká interakcie obal - potravina
Pavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
14.BT
Rybie mäso ako potencionálny zdroj aktívnych látok
Haščík, P.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APB
B-BKB
SUA
Details of topic
0 / 1--
15.
DT
STANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODUDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--
SUA
Details of topic0 / ----
16.
DTVplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkovKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--SUA
Details of topic
0 / --
--
17.
DT
VPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOV
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUADetails of topic0 / ----
18.
DT
VPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMV
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / ----
19.BTVýroba a hodnotenie masti a vedľajších produktov
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic0 / 1
--
20.
BT
Výroba ekologických mliečnych výrobkov
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
21.BT
Využitie absorbérov oxidu uhličitého pre balenie potravín
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Mániková, K.
22.
BT
Využitie bakteriocínov pri balení poravín
Pavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
23.
BT
Využitie membránových separačných procesov pri spracovaní potravín
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1--
24.
BT
Využitie živočíšnych bielkovín pri balení potravín
Pavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
25.
BT
Význam a nutričné zloženie kozieho mäsaHaščík, P.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-MZV
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
26.
BT
Význam a nutričné zloženie mäsa vysokej raticovej zveri
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-MZV
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
27.
BT
Zmeny vitamínov počas skladovania a spracovania potravín.
Pavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 1
--