Summary of topics offered - Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | F | H | Ch | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DT- Využitie sekundárnych produktov mliekarenského priemyslu v procese výroby varených mäsových výrobkovKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
2.DT- Zmeny fyzikálno-chemických vlastností fermentovaných mäsových výrobkov v procese ich zreniaKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
3.DTAnalýza mäsa diviakov v priebehu zreniaČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
4.DTANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIATKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
5.BTBiofilmy v mliekarenskom priemysleDucková, V.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Brieniková, Z.
6.DisTDegradačné procesy v priebehu zrenia živočíšnych produktovČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)D-TEPFBFSDetails of topic0 / 1--
7.BTFaktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsaČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-APBFBFSDetails of topic0 / 1--
8.DTHodnotenie kvality bryndze vyrábanej v malých a stredných podnikochDucková, V.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSC, I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
9.DTHodnotenie kvality mäkkých mäsových výrobkovČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
10.DTHodnotenie kvality mäsa jahniatČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
11.DisTHodnotenie kvality mäsa kurčiat po aplikácii hroznových výliskov vo výživeHaščík, P.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)D-TEPSUADetails of topic0 / 1--
12.DTHodnotenie kvality tepelne opracovaných mäsových výrobkovČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic1 / 1 Varšányiová, K.
13.DTHodnotenie kvality vybraných druhov mäkkých mäsových výrobkovBobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
14.DTHodnotenie kvality vybraných údených mäsových výrobkovČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
15.DTHodnotenie kvality vybraných údených mäsových výrobkovČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
16.DTChemická anylýza a obsah ftalátov v mäse dusenom v technologickom obaleČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic1 / 1 Hrebeňárová, M.
17.DTChemická anylýza a obsah ftalátov v mäse dusenom v technologickom obaleČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
18.BTChemická kontaminácia hydinového mäsa a vajecPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Šimková, L.
19.DTChemické zloženie mäsa divých kačícHaščík, P.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic1 / 1 Graus, J.
20.DTKontrola kvality mrazených miasTkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSC, I-FSCE, I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
21.DTKontrola základných fyzikálno-chemických a senzorických vlastností mäsových výrobkov určených pre detiTkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSC, I-FSCE, I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
22.BTKvalita a obsah ftalátov v balených mäsových výrobkochČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Mesárošová, A.
23.DTKvalita jatočného tela a mäsa králikovČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-MZVFAaFRDetails of topic1 / 1 Baláž, M.
24.DTKvalita klobás na báze zverinyČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic1 / 1 Barna, R.
25.DTKvalita klobás z divinyČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
26.DTKvalita mäsa kurčiat a perličiekČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-MZVFAaFRDetails of topic1 / 1 Hollý, R.
27.DTKvality mäsa ťažkých výkrmových ošípanýchČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)FAaFRDetails of topic1 / 1 Murcina, V.
28.BTMliečne tukyČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-APBFBFSDetails of topic0 / 1--
29.BTMožnosti aplikácie CO pri balení potravín.Pavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Árvayová, V.
30.BTMožnosti využitia fytonutrientov pri produkcii mäsových výrobkovBobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
31.DTMožnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvoduPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Dičérová, M.
32.DTNutričná hodnota bravčového mäsaČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)FAaFRDetails of topic1 / 1 Šipkovský, A.
33.BTOleje a tuky používané v gastronomických prevádzkachTkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-FTGFBFSDetails of topic1 / 1 Grešíková, D.
34.BTPrídavné látky využívané pri produkcii mäsových výrobkovBobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Staňková, Z.
35.BTProbiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravínPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Kohutová, D.
36.BTRiziká interakcie obal - potravinaPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Pilarčíková, K.
37.BTRybie mäso ako potencionálny zdroj aktívnych látokHaščík, P.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBSUADetails of topic0 / 1--
38.DTSledovanie zmien textúry parených syrov počas skladovaniaČanigová, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSC, I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
39.DTSTANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODUKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
40.BTStanovenie kvality tukov pomocou rôznych analytických metódTkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)SUADetails of topic1 / 1 Kurucová, J.
41.DTTestovanie výroby a skladovania medu s prídavkom čerstvých jahôdKňazovická, V.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic1 / 1 Jurášová, M.
42.BTVčelí jed - možnosti využitia, prínosy a rizikáKňazovická, V.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Kajanová, A.
43.BTVčelí vosk - možnosti využitia, prínosy a rizikáKňazovická, V.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Troppová, V.
44.DTVplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkovKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
45.DTVPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOVKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
46.DTVplyv prídavku fytonutrientov na ukazovatele kvality mäsových výrobkovBobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
47.DTVPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMVKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
48.DTVplyv rôznych druhov a koncentrácií medu na technologické vlastnosti medových cukríkovKňazovická, V.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic1 / 1 Kožová, L.
49.BTVyhodnotenie vybraných fyzikálnych ukazovateľov pri rôznych spôsoboch tepelného spracovania mäsa.Tkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-FTGFBFSDetails of topic0 / 1--
50.BTVyhodnotenie vybraných fyzikálnych ukazovateľov pri rôznych spôsoboch tepelného spracovania mäsa.Tkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-FTGSUADetails of topic1 / 1 Suran, M.
51.BTVýroba a hodnotenie masti a vedľajších produktovČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)FBFSDetails of topic2 / 1 Répássyová, I.
Štefáneková, M.
52.BTVýroba a kvalita domácich mäsových výrobkovČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Agócs, G. P.
53.BTVýroba ekologických mliečnych výrobkovČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-APBFBFSDetails of topic0 / 1--
54.BTVyužitie bakteriocínov pri balení poravínPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Miková, M.
55.BTVyužitie živočíšnych bielkovín pri balení potravínPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Beňušová, L.
56.BTVýznam hydinového mäsa vo výžive obyvateľstvaBobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBSUADetails of topic1 / 1 Mihaliková, D.
57.DTZmeny fyzikálno-chemických vlastností tukov vplyvom ich skladovaniaTkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSC, I-FSCE, I-TNIFBFSDetails of topic1 / 1 Hajmásyová, S.
58.DTZmeny kvality bryndze počas skladovaniaDucková, V.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSC, I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
59.DTZmeny oxidačnej stability vybraných mäkkých mäsových výrobkov počas chladiarenského skladovaniaBobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic1 / 1 Dian, M.
60.BTZmeny vitamínov počas skladovania a spracovania potravín.Pavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-FTGFBFSDetails of topic1 / 1 Kačmár, M.