Summary of topics offered - Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | F | H | Ch | K | M | P | R | S | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DT- Využitie sekundárnych produktov mliekarenského priemyslu v procese výroby varených mäsových výrobkovKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--SUADetails of topic0 / ----
2.DT- Zmeny fyzikálno-chemických vlastností fermentovaných mäsových výrobkov v procese ich zreniaKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--SUADetails of topic0 / ----
3.DTAnalýza mäsa diviakov v priebehu zreniaČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
4.DTANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIATKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--SUADetails of topic0 / ----
5.BTAntimikrobiálne požívateľné obaly pre uchovanie mäsa a mäsových výrobkovPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Brachňáková, K.
6.DisTDeterminácia markerov zrenia živočíšnych produktovČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)D-TEPSUADetails of topic0 / 1--
7.BTFaktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsaČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-APBFBFSDetails of topic0 / 1--
8.DTHodnotenie kvality mäsa jahniatČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
9.DTHodnotenie kvality mäsových výrobkov u vybraného producentaBobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNISUADetails of topic1 / 1 Szedlár, M.
10.DTHodnotenie kvality vybraných mäsových výrobkovTkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSC
I-TNI
FBFSDetails of topic0 / 2--
11.BTHODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOVČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-APBFBFSDetails of topic1 / 1 Králiková, M.
12.BTHODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOVČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-APBFBFSDetails of topic0 / 1--
13.BTCharakteristika korenín a riziká ich používania pri produkcii masových výrobkovBobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
14.BTChemická kontaminácia hydinového mäsa a vajecPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Šimková, L.
15.BTChemické zmeny potravín počas tepelnej úpravyTkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-FTG
B-BKB
SUADetails of topic0 / 2--
16.DTKontrola základných fyzikálno-chemických a senzorických vlastností mäsových výrobkov určených pre detiTkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNI
I-FSC
I-FSCE
FBFSDetails of topic0 / 1--
17.DTKvalita a bezpečnosť mäkkého mäsového výrobku po aplikácii fytonutrientovBobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSCSUADetails of topic0 / 1--
18.DTKvalita mäsa zveriny ulovenej vo vybranej poľovnej oblasti.Tkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSCSUADetails of topic0 / 2--
19.DTMäsová úžitkvosť prepelíc po aplikácii Pergy v ich výživeHaščík, P.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
20.BTMikrovlnný ohrev a jeho využitie v gastronómiiTkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-FTGFBFSDetails of topic0 / 2--
21.BTMliečne tukyČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-APBFBFSDetails of topic0 / 1--
22.BTModerné možnosti využitia srvátkyDucková, V.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--SUADetails of topic1 / 1 Javorčeková, M.
23.BTMožnosti aplikácie CO pri balení potravín.Pavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Árvayová, V.
24.DTMožnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvoduPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--FBFSDetails of topic0 / 1--
25.DTMožnosti využitia rastlinných zdrojov pri zrážaní mliekaDucková, V.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
26.BTMožnosti využitia syrov v gastronómiiDucková, V.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-FTGSUADetails of topic1 / 1 Danová, N.
27.BTMožnosti zvyšovania oxidačnej stability mäsa a mäsových výrobkovBobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
28.BTMýty a fakty o mliekuDucková, V.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Bučková, M.
29.DTPorovnanie kvality medov rôzneho pôvodu z pohľadu fyzikálno-chemických vlastnostíTkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNISUADetails of topic0 / 2--
30.BTProbiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravínPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Kohutová, D.
31.DTProfil mastných kyselín v mäse kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výživeHaščík, P.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-VLUFAaFRDetails of topic1 / 1 Bodnárová, A.
32.DTPsychrotrofné baktérie z mliečnych výrobkov a ich schopnosť formovať biofilm in vitroDucková, V.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic1 / 1 Makovic, M.
33.BTRiziká interakcie obal - potravinaPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Pilarčíková, K.
34.BTRiziká mikrovlnného ohrevu a jeho využitie pri úprave potravínTkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 2--
35.BTRiziká tepelnej úpravy potavínTkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKB
B-FTG
SUADetails of topic0 / 2--
36.DTSTANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODUKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--SUADetails of topic0 / ----
37.DTVplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkovKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--SUADetails of topic0 / ----
38.DTVPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOVKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--SUADetails of topic0 / ----
39.DTVplyv prídavku extraktu granátového jablka na ukazovatele kvality mäsového výrobkuBobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNISUADetails of topic0 / 1--
40.DTVPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMVKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--SUADetails of topic0 / ----
41.DTVplyv rôznej doby skladovania na fyzikálno-chemické vlastnosti mäsaTkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNI
I-FSC
SUADetails of topic0 / 2--
42.BTVplyv spracovania na nutričné a fyzikálno-chemické vlastnosti rýbPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-FTGFBFSDetails of topic0 / 1--
43.BTVýroba a hodnotenie masti a vedľajších produktovČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--FBFSDetails of topic2 / 1 Štefáneková, M.
Répássyová, I.
44.BTVýroba ekologických mliečnych výrobkovČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-APBFBFSDetails of topic0 / 1--
45.BTVyužitie absorbérov oxidu uhličitého pre balenie potravínPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Haško, M.
46.BTVyužitie bakteriocínov pri balení poravínPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--FBFSDetails of topic1 / 1 Miková, M.
47.BTVyužitie fytonutrientov pri výrobe mäsových výrobkov s cieľom zvyšovania ich kvality a bezpečnostiBobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
48.BTVyužitie požívateľných obalov na báze lipidov pre balenie potravínPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Farbjaková, M.
49.BTVyužitie tradičných mliečnych výrobkov v regionálnej gastronómii SrbskaDucková, V.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-FTGFBFSDetails of topic1 / 1 Privizer, A.
50.BTVyužitie živočíšnych bielkovín pri balení potravínPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--FBFSDetails of topic1 / 1 Beňušová, L.
51.BTVýznam a nutričné zloženie kozieho mäsaHaščík, P.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-MZV
B-VLU
FAaFRDetails of topic0 / 1--
52.BTVýznam a nutričné zloženie mäsa vysokej raticovej zveriHaščík, P.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-VLU
B-MZV
FAaFRDetails of topic0 / 1--
53.DTZdravotné riziká vplyvu chemického zloženia kuracieho mäsa po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výživeHaščík, P.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic1 / 1 Šár, K.
54.DTZdravotné riziko zmien aminokyselinového zloženia mäsa kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výživeHaščík, P.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic1 / 1 Petrus, P.
55.DTZmeny fyzikálno-chemických vlastností tukov vplyvom ich skladovaniaTkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNISUADetails of topic0 / 2--
56.BTZmeny vitamínov počas skladovania a spracovania potravín.Pavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-FTGFBFSDetails of topic1 / 1 Kačmár, M.