Prehľad vypísaných tém - Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | F | H | Ch | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DP- Využitie sekundárnych produktov mliekarenského priemyslu v procese výroby varených mäsových výrobkovKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / ----
2.DP- Zmeny fyzikálno-chemických vlastností fermentovaných mäsových výrobkov v procese ich zreniaKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / ----
3.DPAnalýza mäsa diviakov v priebehu zreniaČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIATKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / ----
5.BPBiofilmy v mliekarenskom priemysleDucková, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Brieniková, Z.
6.DizPDegradačné procesy v priebehu zrenia živočíšnych produktovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPEnzýmy v mede - optimalizácia metódy a testovanie zmien distatickej aktivity z hľadiska botanického a geografického pôvodu meduKňazovická, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Vicianová, K.
8.BPFaktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsaČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPHodnotenie kvality bryndze vyrábanej v malých a stredných podnikochDucková, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKI, I-TNIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Špiláková, L.
10.DPHodnotenie kvality mäkkých mäsových výrobkovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPHodnotenie kvality mäsa jahniatČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
12.DizPHodnotenie kvality mäsa kurčiat po aplikácii hroznových výliskov vo výživeHaščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)D-TEPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
13.DPHodnotenie kvality tepelne opracovaných mäsových výrobkovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPHodnotenie kvality vybraných druhov mäkkých mäsových výrobkovBobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPHodnotenie kvality vybraných údených mäsových výrobkovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPHodnotenie kvality vybraných údených mäsových výrobkovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPChemická anylýza a obsah ftalátov v mäse dusenom v technologickom obaleČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPChemická anylýza a obsah ftalátov v mäse dusenom v technologickom obaleČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPChemická kontaminácia hydinového mäsa a vajecPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Šimková, L.
20.DPChemické zloženie mäsa divých kačícHaščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Graus, J.
21.DPKontrola kvality mrazených miasTkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKI, I-BKIA, I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPKontrola základných fyzikálno-chemických a senzorických vlastností mäsových výrobkov určených pre detiTkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKI, I-BKIA, I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
23.BPKvalita a obsah ftalátov v balených mäsových výrobkochČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Mesárošová, A.
24.DPKvalita jatočného tela a mäsa králikovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-MZVFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
25.DPKvalita klobás na báze zverinyČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Barna, R.
26.DPKvalita klobás z divinyČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
27.DPKvalita mäsa kurčiat a perličiekČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-MZVFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPKvality mäsa ťažkých výkrmových ošípanýchČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
29.BPMliečne tukyČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
30.BPMožnosti aplikácie CO pri balení potravín.Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Árvayová, V.
31.BPMožnosti využitia fytonutrientov pri produkcii mäsových výrobkovBobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
32.DPMožnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvoduPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
33.DPNutričná hodnota bravčového mäsaČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
34.BPOleje a tuky používané v gastronomických prevádzkachTkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-PTGFBPPodrobnosti témy1 / 1 Grešíková, D.
35.BPPrídavné látky využívané pri produkcii mäsových výrobkovBobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Staňková, Z.
36.BPProbiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravínPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Kohutová, D.
37.BPRiziká interakcie obal - potravinaPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Pilarčíková, K.
38.BPRybie mäso ako potencionálny zdroj aktívnych látokHaščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
39.DPSledovanie zmien textúry parených syrov počas skladovaniaČanigová, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKI, I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
40.DPSTANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODUKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / ----
41.BPStanovenie kvality tukov pomocou rôznych analytických metódTkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kurucová, J.
42.DPTestovanie výroby a skladovania medu s prídavkom čerstvých jahôdKňazovická, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Jurášová, M.
43.BPVčelí jed - možnosti využitia, prínosy a rizikáKňazovická, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Kajanová, A.
44.BPVčelí vosk - možnosti využitia, prínosy a rizikáKňazovická, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Troppová, V.
45.DPVplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkovKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / ----
46.DPVPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOVKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / ----
47.DPVplyv prídavku fytonutrientov na ukazovatele kvality mäsových výrobkovBobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
48.DPVPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMVKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / ----
49.DPVplyv rôznych druhov a koncentrácií medu na technologické vlastnosti medových cukríkovKňazovická, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Kožová, L.
50.BPVyhodnotenie vybraných fyzikálnych ukazovateľov pri rôznych spôsoboch tepelného spracovania mäsa.Tkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-PTGSPUPodrobnosti témy1 / 1 Suran, M.
51.BPVyhodnotenie vybraných fyzikálnych ukazovateľov pri rôznych spôsoboch tepelného spracovania mäsa.Tkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-PTGFBPPodrobnosti témy0 / 1--
52.BPVýroba a hodnotenie masti a vedľajších produktovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)FBPPodrobnosti témy2 / 1 Štefáneková, M.
Répássyová, I.
53.BPVýroba a kvalita domácich mäsových výrobkovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Agócs, G. P.
54.BPVýroba ekologických mliečnych výrobkovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
55.BPVyužitie bakteriocínov pri balení poravínPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)FBPPodrobnosti témy1 / 1 Miková, M.
56.BPVyužitie živočíšnych bielkovín pri balení potravínPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)FBPPodrobnosti témy1 / 1 Beňušová, L.
57.BPVýznam hydinového mäsa vo výžive obyvateľstvaBobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Mihaliková, D.
58.DPZmeny fyzikálno-chemických vlastností tukov vplyvom ich skladovaniaTkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKI, I-BKIA, I-TNIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Hajmásyová, S.
59.DPZmeny kvality bryndze počas skladovaniaDucková, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKI, I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
60.DPZmeny oxidačnej stability vybraných mäkkých mäsových výrobkov počas chladiarenského skladovaniaBobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Dian, M.
61.BPZmeny vitamínov počas skladovania a spracovania potravín.Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-PTGFBPPodrobnosti témy1 / 1 Kačmár, M.