Prehľad vypísaných tém - Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | F | H | Ch | K | M | P | R | S | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
- Využitie sekundárnych produktov mliekarenského priemyslu v procese výroby varených mäsových výrobkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
2.
DP
- Zmeny fyzikálno-chemických vlastností fermentovaných mäsových výrobkov v procese ich zrenia
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--SPUPodrobnosti témy0 / --
--
3.
DP
Analýza mäsa diviakov v priebehu zreniaČuboň, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.DP
ANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIAT
Kročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
5.BPAntimikrobiálne požívateľné obaly pre uchovanie mäsa a mäsových výrobkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Brachňáková, K.
6.
DizP
Determinácia markerov zrenia živočíšnych produktov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
D-TEP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BPFaktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsa
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APB
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
8.
DP
Hodnotenie kvality mäsa jahniatČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
9.
DP
Hodnotenie kvality mäsových výrobkov u vybraného producentaBobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
10.
DP
Hodnotenie kvality vybraných mäsových výrobkov
Tkáčová, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKI
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
11.BPHODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOVČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Králiková, M.
12.
BP
HODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOV
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Charakteristika korenín a riziká ich používania pri produkcii masových výrobkovBobko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
14.
BP
Chemická kontaminácia hydinového mäsa a vajec
Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Šimková, L.
15.
BP
Chemické zmeny potravín počas tepelnej úpravy
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
B-BKB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
16.
DP
Kontrola základných fyzikálno-chemických a senzorických vlastností mäsových výrobkov určených pre deti
Tkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
I-BKI
I-BKIA
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
17.DP
Kvalita a bezpečnosť mäkkého mäsového výrobku po aplikácii fytonutrientov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKISPUPodrobnosti témy0 / 1
--
18.DPKvalita mäsa zveriny ulovenej vo vybranej poľovnej oblasti.Tkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
19.
DPMäsová úžitkvosť prepelíc po aplikácii Pergy v ich výžive
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Mikrovlnný ohrev a jeho využitie v gastronómii
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
21.
BP
Mliečne tukyKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
22.BPModerné možnosti využitia srvátkyDucková, V.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Javorčeková, M.
23.
BP
Možnosti aplikácie CO pri balení potravín.
Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy1 / 1
24.
DP
Možnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvoduPavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
25.
DP
Možnosti využitia rastlinných zdrojov pri zrážaní mliekaDucková, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.BP
Možnosti využitia syrov v gastronómii
Ducková, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-PTGSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
27.
BP
Možnosti zvyšovania oxidačnej stability mäsa a mäsových výrobkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Mýty a fakty o mliekuKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Bučková, M.
29.
DP
Porovnanie kvality medov rôzneho pôvodu z pohľadu fyzikálno-chemických vlastnostíTkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
SPU
Podrobnosti témy0 / 2--
30.
BPProbiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravínPavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Kohutová, D.
31.
DPProfil mastných kyselín v mäse kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výživeHaščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
32.
DPPsychrotrofné baktérie z mliečnych výrobkov a ich schopnosť formovať biofilm in vitro
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
33.
BP
Riziká interakcie obal - potravina
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
34.
BP
Riziká mikrovlnného ohrevu a jeho využitie pri úprave potravínTkáčová, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 2--
35.BP
Riziká tepelnej úpravy potavín
Tkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKB
B-PTG
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
36.
DP
STANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODU
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
37.
DP
Vplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
38.
DP
VPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOVKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
39.
DP
Vplyv prídavku extraktu granátového jablka na ukazovatele kvality mäsového výrobku
Bobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
DP
VPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMV
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
41.DP
Vplyv rôznej doby skladovania na fyzikálno-chemické vlastnosti mäsa
Tkáčová, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
42.
BP
Vplyv spracovania na nutričné a fyzikálno-chemické vlastnosti rýb
Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
BPVýroba a hodnotenie masti a vedľajších produktovČuboň, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
2 / 1
Répássyová, I.
Štefáneková, M.
44.
BP
Výroba ekologických mliečnych výrobkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.BP
Využitie absorbérov oxidu uhličitého pre balenie potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Haško, M.
46.
BP
Využitie bakteriocínov pri balení poravín
Pavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
47.BP
Využitie fytonutrientov pri výrobe mäsových výrobkov s cieľom zvyšovania ich kvality a bezpečnosti
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Dzurjovčin, S.
48.
BPVyužitie membránových separačných procesov pri spracovaní potravínKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
BP
Využitie požívateľných obalov na báze lipidov pre balenie potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Farbjaková, M.
50.
BP
Využitie tradičných mliečnych výrobkov v regionálnej gastronómii Srbska
Ducková, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-PTGFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Privizer, A.
51.
BP
Využitie živočíšnych bielkovín pri balení potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--FBPPodrobnosti témy1 / 1 Beňušová, L.
52.
BP
Význam a nutričné zloženie kozieho mäsaHaščík, P.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-MZV
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.BP
Význam a nutričné zloženie mäsa vysokej raticovej zveri
Haščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-VLU
B-MZV
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
54.DPZdravotné riziká vplyvu chemického zloženia kuracieho mäsa po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výživeHaščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Šár, K.
55.
DP
Zdravotné riziko zmien aminokyselinového zloženia mäsa kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výžive
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy
1 / 1
56.
DP
Zmeny fyzikálno-chemických vlastností tukov vplyvom ich skladovania
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
57.BP
Zmeny vitamínov počas skladovania a spracovania potravín.
Pavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy1 / 1