Summary of topics offered - Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | F | G | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Ú | V | Z

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BTAkrylamid v potravinách
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / --
--
2.
DisTAnalýza kvalitatívnych a kvantitatívnych hygienicko-technologických kritérií vybraných druhov rýb a rybacích výrobkov - externáGolian, J.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Analýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Analýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Analýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--FBFSDetails of topic
0 / 1
--
6.
BT
Analýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFSDetails of topic0 / 1
--
7.
BTAnalýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
8.
DT
Analýza schopnosti spotrebieľov rozlišovať bryndzu s rôznym podieľom ovčej zložky
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Antioxidačná aktivita vybraných druhov kávy
Bobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
10.
BT
Antioxidačná aktivita vybraných zložiek potravín
Bobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
11.
DT
Bezpečnosť mliečnych výrobkov a ich konzumácia žiakmi
Kozelová, D.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1--
12.BTDetekcia mliečnych proteínov
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
13.
DT
Detekcia zložiek C. arabica súvisiacich s kvalitou nápoja
Bobková, A.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
14.DT
Detekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápoja
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
15.
DisTEfektívne prístupy v autentifikácii a detekcii medzidruhového falšovania mlieka a syrovDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
16.
BT
Falšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
17.BTFalšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.Bobková, A.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
18.
BT
Falšovanie alkoholických nápojov.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
19.BT
Gastronomické podujatia vo vybranom regióne
Kozelová, D.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
20.
BT
Gastronomické podujatia vo vybranom regióneDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 2--
21.BT
Gény súvisiace s vnímaním sladkej chuti
Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1--
22.
BT
Glutamany a ich možné riziko z aspektu zdravia spotrebiteľa potravín
Angelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
23.
BT
Charakteristika proteínov kravského mlieka
Zajác, P.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKP
FBFS
Details of topic0 / 1--
24.
BT
Chemické a fyzikálne riziká v pekárskych a cukrárskych výrobkochDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
25.DisTIdentifikácia markerov autenticity a duálnej kvality vybraných mliečnych a mäsových výrobkovDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)
D-TEP
FBFSDetails of topic0 / 1--
26.
DT
Identifikácia živočíšnej zložky v sušených cestovinových výrobkoch použitím DNA Čipu.Židek, R.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
0 / 1--
27.
DisT
Inovácia potravín s osobitným výživovým účelom na báze využitia vedľajších výrobných zvyškov zo spracovania jabĺk- externáDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)D-TEPFBFS
Details of topic
0 / 2
--
28.DT
Kontrola dusičnanov a dusitanov v rôznych zdrojoch pitnej vody na severnom svahu Levočských vrchov
Angelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
29.
DT
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z domáceho a farmového chovu
Angelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic0 / 1
--
30.
DT
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z rôznych domácich chovov
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
31.
DT
Kontrola kvality pitnej vody na farme chovu hovädzieho dobytka z aspektu obsahu dusičnanov a dusitanov
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic0 / 1--
32.
BT
Metódy izolácie mliečnych proteínov
Zajác, P.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic1 / 1 Rešková, K.
33.
DT
Návrh vhodných genetických markerov na autentifikáciu mlieka a mliečnych výrobkov na úrovni druhu a plemena
Čapla, J.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSCSUA
Details of topic
0 / 1
--
34.DTOxidačná stabilita kurčacieho mäsa vplyvom biologicky účinnej látky v závislosti od doby skladovaniaAngelovičová, M.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
35.
BT
Perspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlaku
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
36.
DT
Porovnanie rozdielnych systémov chovu na fyzikálne vlastnosti vajecAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1
--
37.
DT
Porovnanie texturálnych atribútov vybraných produktov bez a s prideleným špecifickým označenímČurlej, J.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSCFBFSDetails of topic
0 / 1
--
38.DT
Posúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovania
Čurlej, J.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic1 / 1
39.
DT
Posudzovanie kvality kávy pripravovanej rôznymi spôsobmi na základe obsahu prchavých látok
Bobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
40.
BT
Riziká z dovážaných potravínDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
41.
BT
Riziká z extra spracovaných potravín
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
42.
DT
Sledovanie zmien v textúre vybraných druhov ovocia podľa stupňa zrelostiDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
43.BTSpôsoby odhaľovania nedeklarovaných prímesí do mäsových výrobkov
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic0 / --
--
44.
DT
Stanovenie textúry, obsahu soli a pH u vybraných tukov živočíšneho pôvodu
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
45.
BT
Úprava mäsa pôsobením nízkych teplôt z hľadiska kvality a bezpečnosti
Čurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
46.
DisT
Vplyv inovatívnych spôsobov spracovania zeleniny na kvalitatívne parametre hotových produktov (externá téma)
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic0 / 1
--
47.
BT
Výskyt a detekcia falšovania potravinárskych výrobkov na Slovensku a v EÚ
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1--
48.
DT
Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu danielieho mäsa na úrovni jedinca
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--SUADetails of topic0 / 2
--
49.
DT
Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu muflónieho mäsa na úrovni jedinca
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
50.
DT
Vytvorenie genetického nástroja na identikáciu rýb na úrovni línieŽidek, R.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 2--
51.
BT
Využitie nanotechnológií pri produkcií potravín
Belej, Ľ.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
52.BTZdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mlieku
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / --
--