Summary of topics offered - Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | F | G | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAkceptácia potravín so zníženým obsahom soli zo strany spotrebiteľaČurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBSUADetails of topic1 / 1 Uramová-Hricková, V.
2.BTAkrylamid v potravináchBobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / ----
3.DisTAnalýza kvalitatívnych a kvantitatívnych hygienicko-technologických kritérií vybraných druhov rýb a rybacích výrobkov - externáGolian, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)D-TEPFBFSDetails of topic0 / 1--
4.BTAnalýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--FBFSDetails of topic0 / 1--
5.BTAnalýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--FBFSDetails of topic0 / 1--
6.BTAnalýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--FBFSDetails of topic0 / 1--
7.BTAnalýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--FBFSDetails of topic0 / 1--
8.BTAnalýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--FBFSDetails of topic0 / 1--
9.BTAntioxidačná aktivita vybraných druhov kávyBobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
10.BTAntioxidačná aktivita vybraných zložiek potravínBobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
11.DTBezpečnosť mliečnych výrobkov a ich konzumácia žiakmiKozelová, D.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
12.BTDetekcia mliečnych proteínovZajác, P.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Bolgárová, N.
13.DTDetekcia zložiek C. arabica súvisiacich s kvalitou nápojaBobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
14.DTDetekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápojaBobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
15.DisTEfektívne prístupy v autentifikácii a detekcii medzidruhového falšovania mlieka a syrovZeleňáková, L.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)D-TEPFBFSDetails of topic0 / 1--
16.BTFalšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.Bobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--FBFSDetails of topic0 / 1--
17.BTFalšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.Bobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--FBFSDetails of topic0 / 1--
18.BTGastronomické podujatia vo vybranom regióneKozelová, D.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-FTGFBFSDetails of topic0 / 2--
19.BTGastronomické podujatia vo vybranom regióneKozelová, D.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-FTGFBFSDetails of topic0 / 2--
20.BTGény súvisiace s vnímaním sladkej chutiŽidek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--FBFSDetails of topic0 / 1--
21.BTCharakteristika proteínov kravského mliekaZajác, P.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKPFBFSDetails of topic0 / 1--
22.BTChemické a fyzikálne riziká v pekárskych a cukrárskych výrobkochFikselová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
23.DisTIdentifikácia markerov autenticity a duálnej kvality vybraných mliečnych a mäsových výrobkovGolian, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)D-TEPFBFSDetails of topic0 / 1--
24.DisTInovácia potravín s osobitným výživovým účelom na báze využitia vedľajších výrobných zvyškov zo spracovania jabĺk- externáFikselová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)D-TEPFBFSDetails of topic0 / 2--
25.DTKontrola dusičnanov a dusitanov v rôznych zdrojoch pitnej vody na severnom svahu Levočských vrchovAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
26.DTKontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z domáceho a farmového chovuAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
27.DTKontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z rôznych domácich chovovAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
28.DTKontrola kvality pitnej vody na farme chovu hovädzieho dobytka z aspektu obsahu dusičnanov a dusitanovAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
29.BTMetódy izolácie mliečnych proteínovZajác, P.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Rešková, K.
30.BTMožnosti využitia nanotechnológií pri výrobe obalových materiálov v potravinárstveČurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Molnárová, A.
31.DTNávrh vhodných genetických markerov na autentifikáciu mlieka a mliečnych výrobkov na úrovni druhu a plemenaČapla, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCSUADetails of topic0 / 1--
32.DTOxidačná stabilita kurčacieho mäsa vplyvom biologicky účinnej látky v závislosti od doby skladovaniaAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
33.BTPerspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlakuČurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Štefaňák, M.
34.DTPorovnanie rozdielnych systémov chovu na fyzikálne vlastnosti vajecAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
35.DTPorovnanie texturálnych atribútov vybraných produktov bez a s prideleným špecifickým označenímČurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
36.DTPosúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovaniaČurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--FBFSDetails of topic1 / 1 Vojtek, M.
37.DTPosudzovanie kvality kávy pripravovanej rôznymi spôsobmi na základe obsahu prchavých látokBobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
38.BTRiziká z dovážaných potravínAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
39.BTRiziká z extra spracovaných potravínAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
40.DTSledovanie zmien v textúre vybraných druhov ovocia podľa stupňa zrelostiČurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
41.BTSpôsoby odhaľovania nedeklarovaných prímesí do mäsových výrobkovBelej, Ľ.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / ----
42.DTStanovenie textúry, obsahu soli a pH u vybraných tukov živočíšneho pôvoduČurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
43.BTÚprava mäsa pôsobením nízkych teplôt z hľadiska kvality a bezpečnostiČurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Szvorák, L.
44.DisTVplyv inovatívnych spôsobov spracovania zeleniny na kvalitatívne parametre hotových produktov (externá téma)Bobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)D-TEPFBFSDetails of topic0 / 1--
45.BTVýskyt a detekcia falšovania potravinárskych výrobkov na Slovensku a v EÚBobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
46.DTVytvorenie genetického nástroja na identifikáciu danielieho mäsa na úrovni jedincaŽidek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--SUADetails of topic0 / 2--
47.DTVytvorenie genetického nástroja na identifikáciu muflónieho mäsa na úrovni jedincaŽidek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--SUADetails of topic0 / 2--
48.DTVytvorenie genetického nástroja na identikáciu rýb na úrovni línieŽidek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--SUADetails of topic0 / 2--
49.BTVyužitie nanotechnológií pri produkcií potravínBelej, Ľ.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
50.BTZdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mliekuGolian, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / ----