Summary of topics offered - Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | G | H | K | P | R | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAkrylamid a jeho riziko pre konzumenta vybraných druhov potravínAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBSUADetails of topic0 / 1--
2.BTAnalýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
3.BTAnalýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
4.BTAnalýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
5.BTAnalýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
6.BTAnalýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
7.BTGény súvisiace s vnímaním sladkej chutiŽidek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
8.BTGlutamáty a ich možné riziko z aspektu zdravia spotrebiteľa potravínín aAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
9.BTHodnotenie welfare brojlerových kurčiat z aspektu EFSAAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
10.DTKontrola vybraných chemických a senzorických parametrov v pekárskych výrobkoch určených pre celiatikovFikselová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
11.BTKyseliná octová – prídavná látka do potravínAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
12.BTPerspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlakuČurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Štefaňák, M.
13.DTPosúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovaniaČurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
14.BTRezíduá pestícidov ako riziká v potravináchAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
15.BTÚprava mäsa pôsobením nízkych teplôt z hľadiska kvality a bezpečnostiČurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Szvorák, L.
16.DisTVysledovateľnosť potravín použitím „Big data“ prístupov.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)D-TEPSUADetails of topic0 / 1--
17.DisTVyužitie nutrigenomických dát pri tvorbe „učiaceho sa stroja“ vhodného na ovplyvňovania správania konzumentov za účelom eliminácie príjmu rizikových zložiek potravy.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)D-TEPSUADetails of topic0 / 1--
18.BTZákladné nutričné charakteristiky králičieho mäsaDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)FBFSDetails of topic0 / ----
19.BTZdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mliekuGolian, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / ----