Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | F | G | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Ú | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Akrylamid v potravináchKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / --
--
2.
DizPAnalýza kvalitatívnych a kvantitatívnych hygienicko-technologických kritérií vybraných druhov rýb a rybacích výrobkov - externáGolian, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.BPAnalýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
4.
BP
Analýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Analýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Analýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.BPAnalýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
8.
DP
Analýza schopnosti spotrebieľov rozlišovať bryndzu s rôznym podieľom ovčej zložky
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.BP
Antioxidačná aktivita vybraných druhov kávy
Bobková, A.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BPAntioxidačná aktivita vybraných zložiek potravínBobková, A.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DPBezpečnosť mliečnych výrobkov a ich konzumácia žiakmi
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.BPDetekcia mliečnych proteínovZajác, P.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Bolgárová, N.
13.DP
Detekcia zložiek C. arabica súvisiacich s kvalitou nápoja
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
14.
DP
Detekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápoja
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DizP
Efektívne prístupy v autentifikácii a detekcii medzidruhového falšovania mlieka a syrov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
16.
BPFalšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
17.
BPFalšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.Bobková, A.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Falšovanie alkoholických nápojov.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Gastronomické podujatia vo vybranom regióne
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2--
20.
BPGastronomické podujatia vo vybranom regióneKozelová, D.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
21.
BP
Gény súvisiace s vnímaním sladkej chuti
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
22.
BPGlutamany a ich možné riziko z aspektu zdravia spotrebiteľa potravínKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Charakteristika proteínov kravského mlieka
Zajác, P.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKPFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
BPChemické a fyzikálne riziká v pekárskych a cukrárskych výrobkochFikselová, M.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
25.
DizP
Identifikácia markerov autenticity a duálnej kvality vybraných mliečnych a mäsových výrobkov
Golian, J.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
D-TEP
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DP
Identifikácia živočíšnej zložky v sušených cestovinových výrobkoch použitím DNA Čipu.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
27.DizPInovácia potravín s osobitným výživovým účelom na báze využitia vedľajších výrobných zvyškov zo spracovania jabĺk- externá
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
D-TEPFBPPodrobnosti témy
0 / 2
--
28.
DP
Kontrola dusičnanov a dusitanov v rôznych zdrojoch pitnej vody na severnom svahu Levočských vrchov
Angelovičová, M.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
29.
DP
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z domáceho a farmového chovuAngelovičová, M.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
DP
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z rôznych domácich chovovAngelovičová, M.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
31.
DPKontrola kvality pitnej vody na farme chovu hovädzieho dobytka z aspektu obsahu dusičnanov a dusitanov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
32.
BP
Metódy izolácie mliečnych proteínov
Zajác, P.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Rešková, K.
33.DP
Návrh vhodných genetických markerov na autentifikáciu mlieka a mliečnych výrobkov na úrovni druhu a plemena
Čapla, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKISPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
34.
DP
Oxidačná stabilita kurčacieho mäsa vplyvom biologicky účinnej látky v závislosti od doby skladovania
Angelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
35.BPPerspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlaku
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1
36.DPPorovnanie rozdielnych systémov chovu na fyzikálne vlastnosti vajecAngelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
37.DP
Porovnanie texturálnych atribútov vybraných produktov bez a s prideleným špecifickým označením
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
38.
DP
Posúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovaniaČurlej, J.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Vojtek, M.
39.DP
Posudzovanie kvality kávy pripravovanej rôznymi spôsobmi na základe obsahu prchavých látok
Bobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
BP
Riziká z dovážaných potravín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
41.BP
Riziká z extra spracovaných potravín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.DP
Sledovanie zmien v textúre vybraných druhov ovocia podľa stupňa zrelosti
Čurlej, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
BPSpôsoby odhaľovania nedeklarovaných prímesí do mäsových výrobkovBelej, Ľ.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
44.
DP
Stanovenie textúry, obsahu soli a pH u vybraných tukov živočíšneho pôvodu
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
BP
Úprava mäsa pôsobením nízkych teplôt z hľadiska kvality a bezpečnostiČurlej, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Szvorák, L.
46.
DizPVplyv inovatívnych spôsobov spracovania zeleniny na kvalitatívne parametre hotových produktov (externá téma)Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
47.BP
Výskyt a detekcia falšovania potravinárskych výrobkov na Slovensku a v EÚ
Bobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
48.
DP
Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu danielieho mäsa na úrovni jedinca
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
49.
DP
Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu muflónieho mäsa na úrovni jedinca
Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2--
50.
DPVytvorenie genetického nástroja na identikáciu rýb na úrovni línieKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--SPUPodrobnosti témy0 / 2
--
51.
BP
Využitie nanotechnológií pri produkcií potravín
Belej, Ľ.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
52.BP
Zdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mlieku
Golian, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / --
--