Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | G | H | K | P | R | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAkrylamid a jeho riziko pre konzumenta vybraných druhov potravínAngelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPAnalýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPAnalýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPAnalýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPAnalýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPAnalýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPGény súvisiace s vnímaním sladkej chutiŽidek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPGlutamáty a ich možné riziko z aspektu zdravia spotrebiteľa potravínín aAngelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPHodnotenie welfare brojlerových kurčiat z aspektu EFSAAngelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPKontrola vybraných chemických a senzorických parametrov v pekárskych výrobkoch určených pre celiatikovFikselová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPKyseliná octová – prídavná látka do potravínAngelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPPerspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlakuČurlej, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Štefaňák, M.
13.DPPosúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovaniaČurlej, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPRezíduá pestícidov ako riziká v potravináchAngelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPÚprava mäsa pôsobením nízkych teplôt z hľadiska kvality a bezpečnostiČurlej, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Szvorák, L.
16.DizPVysledovateľnosť potravín použitím „Big data“ prístupov.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)D-TEPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
17.DizPVyužitie nutrigenomických dát pri tvorbe „učiaceho sa stroja“ vhodného na ovplyvňovania správania konzumentov za účelom eliminácie príjmu rizikových zložiek potravy.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)D-TEPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPZákladné nutričné charakteristiky králičieho mäsaKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / ----
19.BPZdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mliekuGolian, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / ----