Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | F | G | H | Ch | O | P | Ú | V | Z

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BPAnalýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Analýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
3.
BP
Analýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Analýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.BP
Analýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
6.
BP
Autentifikácia biopotravín
Bobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--