Summary of topics offered - Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | F | G | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Ú | V | Z

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Akrylamid v potravinách
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / --
--
2.
DisT
Analýza kvalitatívnych a kvantitatívnych hygienicko-technologických kritérií vybraných druhov rýb a rybacích výrobkov - externá
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic0 / 1
--
3.
BT
Analýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--FBFSDetails of topic
0 / 1
--
4.
BTAnalýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
5.BT
Analýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
6.
BT
Analýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
7.BT
Analýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
8.
DT
Analýza schopnosti spotrebieľov rozlišovať bryndzu s rôznym podieľom ovčej zložky
Zajác, P.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Antioxidačná aktivita vybraných druhov kávy
Bobková, A.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
10.
BT
Antioxidačná aktivita vybraných zložiek potravín
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
11.DTBezpečnosť mliečnych výrobkov a ich konzumácia žiakmiKozelová, D.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
12.
BTDetekcia mliečnych proteínovZajác, P.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
13.DT
Detekcia zložiek C. arabica súvisiacich s kvalitou nápoja
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1--
14.
DT
Detekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápoja
Bobková, A.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
15.
DisT
Efektívne prístupy v autentifikácii a detekcii medzidruhového falšovania mlieka a syrov
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)D-TEPFBFS
Details of topic
0 / 1
--
16.
BT
Falšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--FBFS
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Falšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFSDetails of topic0 / 1
--
18.
BT
Falšovanie alkoholických nápojov.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--
FBFS
Details of topic0 / 1--
19.
BT
Gastronomické podujatia vo vybranom regióneDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
20.
BT
Gastronomické podujatia vo vybranom regióne
Kozelová, D.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-FTGFBFSDetails of topic
0 / 2
--
21.
BT
Gény súvisiace s vnímaním sladkej chutiŽidek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
22.
BT
Glutamany a ich možné riziko z aspektu zdravia spotrebiteľa potravín
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
23.
BT
Charakteristika proteínov kravského mlieka
Zajác, P.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKP
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
24.BTChemické a fyzikálne riziká v pekárskych a cukrárskych výrobkochFikselová, M.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
25.
DisTIdentifikácia markerov autenticity a duálnej kvality vybraných mliečnych a mäsových výrobkovDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)D-TEPFBFSDetails of topic
0 / 1
--
26.
DT
Identifikácia živočíšnej zložky v sušených cestovinových výrobkoch použitím DNA Čipu.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
1 / 1
27.
DisT
Inovácia potravín s osobitným výživovým účelom na báze využitia vedľajších výrobných zvyškov zo spracovania jabĺk- externá
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic
0 / 2--
28.
DTKontrola dusičnanov a dusitanov v rôznych zdrojoch pitnej vody na severnom svahu Levočských vrchov
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic0 / 1
--
29.
DT
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z domáceho a farmového chovu
Angelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1--
30.
DT
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z rôznych domácich chovov
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1--
31.
DT
Kontrola kvality pitnej vody na farme chovu hovädzieho dobytka z aspektu obsahu dusičnanov a dusitanov
Angelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
32.BT
Metódy izolácie mliečnych proteínov
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic
1 / 1
33.
DT
Návrh vhodných genetických markerov na autentifikáciu mlieka a mliečnych výrobkov na úrovni druhu a plemenaČapla, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSC
SUA
Details of topic0 / 1
--
34.
DT
Oxidačná stabilita kurčacieho mäsa vplyvom biologicky účinnej látky v závislosti od doby skladovaniaAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic0 / 1--
35.
BT
Perspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlaku
Čurlej, J.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
1 / 1
36.
DT
Porovnanie rozdielnych systémov chovu na fyzikálne vlastnosti vajec
Angelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic
0 / 1
--
37.DT
Porovnanie texturálnych atribútov vybraných produktov bez a s prideleným špecifickým označením
Čurlej, J.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
38.DT
Posúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovania
Čurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--FBFSDetails of topic1 / 1 Vojtek, M.
39.
DT
Posudzovanie kvality kávy pripravovanej rôznymi spôsobmi na základe obsahu prchavých látok
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1
--
40.
BT
Riziká z dovážaných potravín
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
41.BTRiziká z extra spracovaných potravínAngelovičová, M.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
42.
DT
Sledovanie zmien v textúre vybraných druhov ovocia podľa stupňa zrelosti
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic0 / 1
--
43.
BT
Spôsoby odhaľovania nedeklarovaných prímesí do mäsových výrobkov
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / --
--
44.
DTStanovenie textúry, obsahu soli a pH u vybraných tukov živočíšneho pôvoduDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
45.BTÚprava mäsa pôsobením nízkych teplôt z hľadiska kvality a bezpečnostiČurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
46.
DisT
Vplyv inovatívnych spôsobov spracovania zeleniny na kvalitatívne parametre hotových produktov (externá téma)Bobková, A.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
47.
BT
Výskyt a detekcia falšovania potravinárskych výrobkov na Slovensku a v EÚ
Bobková, A.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
48.
DT
Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu danielieho mäsa na úrovni jedincaDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)--SUA
Details of topic
0 / 2
--
49.
DT
Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu muflónieho mäsa na úrovni jedincaDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)--SUA
Details of topic
0 / 2
--
50.DT
Vytvorenie genetického nástroja na identikáciu rýb na úrovni línie
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
51.BTVyužitie nanotechnológií pri produkcií potravínDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
52.
BT
Zdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mlieku
Golian, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / --
--