Summary of topics offered - Department of Chemistry (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | Ch | K | M | N | O | P | R | T | Ť | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza chemických komponentov v muštochDepartment of Chemistry (FBFS)
B-VINB
SUA
Details of topic
1 / 1
Grolmusová, M.
2.
DT
Analýza kvality podzemných vôd na strednom Slovensku
Stanovič, R.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Analýza studničných vôd z hľadiska rizikových prvkov
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
4.
BT
Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v straveDepartment of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Bezpečnosť konzumácie vybraných strukovín z hľadiska obsahu ťažkých kovov
Department of Chemistry (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
1 / 1 Mičániová, N.
6.BT
Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povodu
Department of Chemistry (FBFS)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
7.
BT
Charakteristika bioaktívnych látok v rode Allium a ich vplyv na zdravie človeka
Lidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / --
--
8.
BTCharakteristika sírnych zlúčenín vo vybraných druhoch Allium a ich potenciálny vplyv na zdravie človekaDepartment of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
9.
DT
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženiaDepartment of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
10.DT
Charakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajoch
Šnirc, M.Department of Chemistry (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
11.
BT
Kontaminácia vodných tokov na SlovenskuStanovič, R.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
12.DTKontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medovDepartment of Chemistry (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic
0 / 1
--
13.BTKontrola obsahu ortuti v sladkovodných rybách z vybranej lokalityŠnirc, M.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
14.
BT
Kontrola obsahu rizikových prvkov v svalovine rýb z vybranej lokality
Šnirc, M.Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
15.
DT
Kumulácia ortuti v orechoch
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1--
16.
BT
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Šnirc, M.Department of Chemistry (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkovŠnirc, M.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
18.DT
Monitoring obsahu rizikových prvkov v rôznych anatomických častiach vybraných druhov jedlých divorastúcich húb
Árvay, J.Department of Chemistry (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1
--
19.
BT
Nutričné a antinutričné zložky múky
Department of Chemistry (FBFS)
B-FTGSUA
Details of topic
0 / --
--
20.
DT
Obsah bioaktívnych látok a sírnych zlúčenín v rode Allium vplyvom rôznych technologických postupov
Lidiková, J.Department of Chemistry (FBFS)
--
SUADetails of topic0 / 1
--
21.DT
Obsah fytochemikálií vo vybraných druhoch rodu Allium a význam pri udržaní ľudského zdravia
Lidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
22.
BT
Obsah ortuti vo vybraných druhoch orechov
Harangozo, Ľ.Department of Chemistry (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
23.
BT
Obsah rizikových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska
Árvay, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
24.BTObsah stopových prvkov a ich vplyv na obsah vitamínu C v plodoch Ruže šípovej (Rosa canina L)
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
25.DT
Porovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľov
Stanovič, R.Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
26.BT
Riziká kontaminácie surovín a potravín rastlinného pôvodu z Tekovského regiónu.
Musilová, J.Department of Chemistry (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
27.
BT
Riziká vstupu ťažkých kovov do potravového reťazcaMusilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
0 / --
--
28.
BT
Riziká vzniku akrylamidu v potravináchDepartment of Chemistry (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
29.BT
Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
Musilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
30.DT
Rizikové kovy v pistáciach
Harangozo, Ľ.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
31.DTRizikové kovy v pôde a ich vplyv na bezpečnosť dopestovaných poľnohospodárskych plodínMusilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / --
--
32.
BT
Rizikové kovy v semenách tekvice
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
33.
BT
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na ľudský organizmus
Stanovič, R.Department of Chemistry (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
34.
DT
Rizikové prvky v orechoch
Harangozo, Ľ.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1--
35.
BT
Ťažké kovy vo vinárskych produktochTrebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)
B-VINB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
36.
BTTrend využívania syntetických a prírodných potravinárskych farbív
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
37.BT
Trend využívania syntetických sladidiel v potravinách
Musilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
38.
DT
Variabilita obsahu celkových polyfenolov a antioxidačnej aktivity v slovenských odrodách fazule
Department of Chemistry (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic
0 / 1
--
39.
DT
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomDepartment of Chemistry (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / --
--
40.
DTVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v ľuľku zemiakovomMusilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / --
--
41.
DT
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic
0 / --
--
42.
DT
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siatehoTrebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic0 / 1
--
43.
DTVplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v paprike ročnej (Capsicum annuum L.Lidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFSDetails of topic1 / 1
44.DTVplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batatovom (Impoea batatas)Lidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic1 / 1
45.
DT
Vplyv tepelnej úpravy na antioxidačnú aktivitu a obsah polyfenolov v povojníku batátovom
Department of Chemistry (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / --
--
46.
DT
Vplyv teploty a času sušenia na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húb
Department of Chemistry (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
47.DTVplyv zinku na obsah polyfenolických látok a antioxidačnú aktivitu v hrachu záhradnom
Department of Chemistry (FBFS)
I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
48.DTVybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siatehoDepartment of Chemistry (FBFS)I-FSCSUA
Details of topic
1 / --
49.
BTVyužitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátovŠnirc, M.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
50.
BT
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
51.
DT
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu AlliumDepartment of Chemistry (FBFS)--SUADetails of topic
0 / --
--
52.BTVýznam a využitie kokosového orechaHarangozo, Ľ.Department of Chemistry (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1--
53.
DT
Základné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióne
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
54.
BT
Zmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovania
Timoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
1 / 1