Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | F | H | Ch | K | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAnalýza kvality podzemných vôd na strednom SlovenskuStanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPAnalýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkovStanovič, R.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Kovács, Š.
3.BPAntinutričné látky strukovínTimoracká, M.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Krivoňáková, I.
4.DPAntioxidačná aktivita a obsah fenolických látok v slovenských odrodových vínach Dunaj a NitriaBajčan, D.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPAntioxidačná aktivita a obsah fenolických látok v slovenských odrodových vínach Dunaj a NitriaBajčan, D.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPAntioxidačná aktivita a obsah fenolických látok v slovenských odrodových vínach Dunaj a NitriaBajčan, D.Katedra chémie (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPAntioxidačná aktivita a obsah fenolických látok v slovenských odrodových vínach Dunaj a Nitria - pre FZKIBajčan, D.Katedra chémie (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPAntioxidačná aktivita a obsah fenolických látok v slovenských odrodových vínach Irsai Oliver a DevínBajčan, D.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPAntioxidačná aktivita a obsah fenolických látok v slovenských odrodových vínach Irsai Oliver a DevínBajčan, D.Katedra chémie (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPAntioxidačná aktivita a obsah fenolických látok v slovenských odrodových vínach Irsai Oliver a DevínBajčan, D.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPAntioxidačná aktivita a obsah fenolických látok v slovenských odrodových vínach Irsai Oliver a Devín - pre FZKIBajčan, D.Katedra chémie (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPBataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v straveMusilová, J.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Sulírová, K.
13.DPBezpečnosť mrlíka čílskeho (Chenopodium quinoa) z pohľadu obsahu rizikových kovovVollmannová, A.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Pobočková, P.
14.DPBioaktívne látky v zemiakochMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPDioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povoduTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / ----
16.DPFenolické látky a antioxidačná aktivita bylinných likérovBajčan, D.Katedra chémie (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPFenolické látky a antioxidačná aktivita bylinných likérovBajčan, D.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPFunkcie prírodných toxických látok v rastlináchBystrická, J.Katedra chémie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
19.DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Banskobystrického kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
20.DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Košického kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Prešovského kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Trnavského kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
23.DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Žilinského kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
24.BPHodnotenie obsahu ťažkých kovov v potravináchTóth, T.Katedra chémie (FBP)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
25.BPCharakteristika biotransformačných reakcií (oxidácia, redukcia, hydrolýza, hydratácia, izomerizácia) v ľudskom organizmeBystrická, J.Katedra chémie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
26.DPCharakteristika minerálneho zloženia syru oštiepokŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)I-BKIAFBPPodrobnosti témy0 / 1--
27.DPCharakteristika vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných kávachŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)I-BKIAFBPPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPCharakteristika vybraných druhov káv z pohľadu minerálneho zloženiaŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)I-BKIAFBPPodrobnosti témy0 / 1--
29.BPKontaminácia vodných tokov na SlovenskuStanovič, R.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
30.DPKontrola a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu AlliumBystrická, J.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
31.DPKontrola obsahu rizikových prvkov v svalovine a vnútorných orgánoch sladkovodných rýb z vybranej lokalityŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)I-BKIAFBPPodrobnosti témy0 / 1--
32.DPKontrola obsahu vybraných rizikových prvkov v produktoch z morských rýbŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)I-BKIAFBPPodrobnosti témy0 / 1--
33.DPKvalita studničných vôd vo vybranom regióne SlovenskaStanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Bozalková, P.
34.BPModerné spektrálne metódy využívané pri kontrole kvality a pôvodu alkoholických nápojovBajčan, D.Katedra chémie (FBP)FBPPodrobnosti témy1 / 1 Šlosiarová, Š.
35.DPMonitoring obsahu rizikových prvkov v surovinách rastlinného pôvoduTóth, T.Katedra chémie (FBP)I-MRVFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
36.DPMonitoring obsahu rizikových prvkov v surovinách rastlinného pôvoduTóth, T.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
37.DPMonitoring obsahu rizikových prvkov v surovinách živočíšneho pôvoduTóth, T.Katedra chémie (FBP)I-MRVFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
38.DPMonitoring obsahu rizikových prvkov v surovinách živočíšneho pôvoduTóth, T.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
39.DPMožnosti vstupu rezíduí chlórovaných pesticídov do potravového reťazcaMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Vidová, J.
40.BPNutričná a chemoprotektívna hodnota sójeTimoracká, M.Katedra chémie (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
41.BPNutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Phaseolus L.Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
42.BPNutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Lupinus L.Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
43.DPNutričné a antinutričné látky zemiakovMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
44.DPObsah medi v zrne jačmeňa ozimného v závislosti od racionalizačných systémov hospodáreniaTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
45.DPPorovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľovStanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
46.BPRiziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti HorehroniaMusilová, J.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Fedorková, S.
47.DPRizikové kovy vo vlašských orechochHarangozo, Ľ.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
48.BPRizikové prvky vo vodáchStanovič, R.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Masič, J.
49.DPSledovanie rizikových prvkov vo vodných zdrojochStanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
50.DPSlovenské genotypy strukovín ako významný potravinový zdroj makroelementovVollmannová, A.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
51.DPSlovenské odrody strukovín ako významný potravinový zdroj mikroelementovVollmannová, A.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
52.BPTransfér ťažkých kovov v systéme pôda-rastlinaBystrická, J.Katedra chémie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
53.DPTransfér ťažkých kovov v systéme pôda-rastlina a vplyv na obsah bioaktívnych látok v rajčiaku (Lycopersicon esculentum)Bystrická, J.Katedra chémie (FBP)I-ABISPUPodrobnosti témy0 / 1--
54.BPÚčinky endogénnych rastlinných toxikantov na živé organizmyBystrická, J.Katedra chémie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
55.DizPVariabilita chemoprotektívnych látok v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormiBystrická, J.Katedra chémie (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 1--
56.BPVoda v potravinách a vo výžive človekaBystrická, J.Katedra chémie (FBP)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
57.DPVplyv a kontrola environmentálnych faktorov na obsah a chemickú skladbu bioaktívnych zložiek cesnaku medvediehoBystrická, J.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
58.DPVplyv genetického zdroja lupiny bielej (Lupinus albus) na obsah makro a mikroelementovVollmannová, A.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
59.DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
60.DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovovMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
61.DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakochMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
62.DPVplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
63.DPVplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
64.BPVplyv rizikových prvkov na ľudský organizmusStanovič, R.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Mozola, A.
65.DPVplyv síry a draslíka pri výžive cibuľovej zeleniny FZKI (záhradníctvo) DPBystrická, J.Katedra chémie (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
66.DPVýznam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu AlliumBystrická, J.Katedra chémie (FBP)SPUPodrobnosti témy1 / -- Slivková, B.
67.BPVýznam dusíkato-sírnej výživy pri pestovaní cibuľovín - FZKI (záhradníctvo, BP)Bystrická, J.Katedra chémie (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
68.DPZákladné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióneStanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Mazanová, V.
69.DizPZmeny obsahu vybraných bioaktívnych látok v sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.) v závislosti od agroenvironmentálnych faktorov a technologických postupov spracovaniaMusilová, J.Katedra chémie (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 1--
70.BPZmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovaniaTimoracká, M.Katedra chémie (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy0 / 1--