Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | F | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | T | Ť | V | Z

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BPAnalýza chemických komponentov v muštoch
Katedra chémie (FBP)
B-VINBSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
DP
Analýza kvality podzemných vôd na strednom Slovensku
Katedra chémie (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
Analýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkov
Stanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Harisová, K.
4.
BP
Antinutričné látky strukovín
Katedra chémie (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
BP
Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbív
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / --
7.
BP
Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbív
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
Bezpečnosť pšenice dvojzrnovej (Triticum dicoccum L.) z pohľadu obsahu ťažkých kovov
Vollmannová, A.
Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
9.
BP
Bioaktívne látky v bylinných čajoch
Katedra chémie (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
10.
BP
Bioaktívne látky vo vybraných surovinách a potravinách rastlinného pôvodu
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1
--
11.
DPCibuľa (Allium cepa L.) zdroj zdraviu prospešných látokLidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.BPDioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povoduTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
13.BP
Fytohormóny v obilninách
Katedra chémie (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
14.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Banskobystrického kraja (pre FAPZ, VLU)
Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
15.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Košického kraja (pre FAPZ, VLU)
Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
16.DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Prešovského kraja (pre FAPZ, VLU)Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Trnavského kraja (pre FAPZ, VLU)
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Žilinského kraja (pre FAPZ, VLU)Katedra chémie (FBP)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Charakteristika biotransformačných reakcií (oxidácia, redukcia, hydrolýza, hydratácia, izomerizácia) v ľudskom organizme
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1
20.
DP
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženiaŠnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
21.
DPCharakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajochŠnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
22.
BP
Chemické komponenty vznikajúce počas tepelnej úpravy obilných produktov
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
23.DPInterakčný vplyv obrábania pôdy a hnojenia na príjem zinku do zrna vybraných odrôd jačmeňa siatehoTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DP
Kontrola a obsah bioaktívnych látok v najviac pestovaných zeleninách na Slovensku
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
25.
DP
Kontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medov
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DP
Kontrola minerálneho zloženia medov od lokálnych producentovŠnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy
1 / 1
Klobušická, L.
27.BP
Kontrola obsahu rizikových prvkov v produktoch rybolovu
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
DP
Kumulácia niklu do zrna vybraných odrôd jačmeňa siateho vo vzťahu k vybraným biotickým a abiotickým faktorom
Trebichalský, P.Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
29.
DP
Kvalita studničných vôd vo vybranom regióne Slovenska
Stanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Dúžeková, M.
30.BP
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
DP
Monitoring prchavých látok vo vybraných druhoch pravých ovocných destilátov
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BP
Možnosti zabezpečenia vysledovateľnosti čaju využitím analytických metódKatedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BP
Nutričná a chemoprotektívna hodnota sójeKatedra chémie (FBP)B-APBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Nutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Lupinus L.Katedra chémie (FBP)B-APBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
35.
BP
Nutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Phaseolus L.
Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
B-APBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.BPNutričné a antinutričné zložky múky
Katedra chémie (FBP)
B-PTG
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
37.
BP
Obsah stopových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska
Katedra chémie (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.
DP
Porovnanie obsahu chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Katedra chémie (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
39.
DP
Porovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľov
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
40.
BP
Povojník batátový - zdroj nutričných a bioaktívnych látok v straveKatedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
41.BP
Prestup ťažkých kovov v systéme pôda-vinič hroznorodý (Vitis vinifera)
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
42.
BP
Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
43.
BP
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na zdravie človeka
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
44.BPRizikové prvky vo vodáchKatedra chémie (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Javorský, J.
45.
DP
Rizikové prvky v orechochHarangozo, Ľ.
Katedra chémie (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Ferencová, K.
46.
DPSledovanie rizikových prvkov vo vodných zdrojochStanovič, R.Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
47.
DP
Tažké kovy a antinutričné látky vo vybraných druhoch rodu Allim
Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
48.
BP
Ťažké kovy vo vinárskych produktoch
Trebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
B-VINB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
DP
Translokácia vybraných prvkov vo fruktifikačných orgánoch jedlých divorastúcich húb
Árvay, J.Katedra chémie (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.
BP
Voda v potravinách a vo výžive človekaKatedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.BPVplyv kadmia, olova a zinku na ľudský organizmusStanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
52.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovov
Katedra chémie (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
54.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakoch
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakoch
Katedra chémie (FBP)
I-VLUFAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
DP
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Katedra chémie (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Piškaninová, M.
57.
DP
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Katedra chémie (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
58.
DP
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siateho
Trebichalský, P.Katedra chémie (FBP)I-BKI
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
59.DP
Vplyv síry a draslíka pri výžive cibuľovej zeleniny FZKI (záhradníctvo) DP
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
60.
BP
Vplyv ťažkých kovov na kvalitu cibuľovínLidiková, J.Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy1 / 1
61.
DPVybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siatehoTrebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Hašuľová, D.
62.
DizP
Výskum variability chemoprotektívnych látok v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi
Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
63.
BP
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátovŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
64.
DP
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Slivková, B.
65.
BP
Význam bielkovín vo výžive človeka
Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1 Strempeková, S.
66.
BP
Význam dusíkato-sírnej výživy pri pestovaní cibuľovín - FZKI (záhradníctvo, BP)
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
67.
BP
Význam tukov vo výžive človekaLidiková, J.Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
68.
DP
Základné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióne
Stanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
69.BPZmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovaniaTimoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--