Přehled vypsaných témat - Katedra chémie (FBP)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | Ch | K | M | N | O | P | R | T | Ť | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Analýza chemických komponentov v muštoch
Trebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
B-VINBSPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
2.DP
Analýza kvality podzemných vôd na strednom Slovensku
Stanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKiFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
3.BPAnalýza studničných vôd z hľadiska rizikových prvkovStanovič, R.Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
BP
Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DP
Bezpečnosť konzumácie vybraných strukovín z hľadiska obsahu ťažkých kovov
Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
6.
BP
Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povodu
Trebichalský, P.Katedra chémie (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
7.BP
Charakteristika bioaktívnych látok v rode Allium a ich vplyv na zdravie človeka
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.BP
Charakteristika sírnych zlúčenín vo vybraných druhoch Allium a ich potenciálny vplyv na zdravie človeka
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
9.
DP
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženiaŠnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
10.
DP
Charakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajoch
Šnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
11.BP
Kontaminácia vodných tokov na Slovensku
Stanovič, R.Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
12.DPKontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medovŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
13.
BP
Kontrola obsahu ortuti v sladkovodných rybách z vybranej lokality
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
BPKontrola obsahu rizikových prvkov v svalovine rýb z vybranej lokalityKatedra chémie (FBP)B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DP
Kumulácia ortuti v orechoch
Harangozo, Ľ.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
BP
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkovŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
17.
BPModerné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkovKatedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
DPMonitoring obsahu rizikových prvkov v rôznych anatomických častiach vybraných druhov jedlých divorastúcich húbKatedra chémie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
BP
Nutričné a antinutričné zložky múky
Trebichalský, P.Katedra chémie (FBP)
B-PTG
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
20.DP
Obsah bioaktívnych látok a sírnych zlúčenín v rode Allium vplyvom rôznych technologických postupov
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
DP
Obsah fytochemikálií vo vybraných druhoch rodu Allium a význam pri udržaní ľudského zdravia
Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
22.BPObsah ortuti vo vybraných druhoch orechovHarangozo, Ľ.Katedra chémie (FBP)B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
23.
BP
Obsah rizikových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska
Árvay, J.Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
24.BPObsah stopových prvkov a ich vplyv na obsah vitamínu C v plodoch Ruže šípovej (Rosa canina L)
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
25.DPPorovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľovKatedra chémie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
BPRiziká kontaminácie surovín a potravín rastlinného pôvodu z Tekovského regiónu.Musilová, J.Katedra chémie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.BP
Riziká vstupu ťažkých kovov do potravového reťazca
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / --
28.
BP
Riziká vzniku akrylamidu v potravinách
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
29.
BP
Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
Katedra chémie (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
DP
Rizikové kovy v pistáciach
Harangozo, Ľ.Katedra chémie (FBP)I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
DP
Rizikové kovy v pôde a ich vplyv na bezpečnosť dopestovaných poľnohospodárskych plodín
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu
1 / --
32.
BP
Rizikové kovy v semenách tekvice
Katedra chémie (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
33.BPRizikové prvky a ich negatívny účinok na ľudský organizmusKatedra chémie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
DP
Rizikové prvky v orechochKatedra chémie (FBP)I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
BP
Ťažké kovy vo vinárskych produktochTrebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
B-VINB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
36.
BP
Trend využívania syntetických a prírodných potravinárskych farbív
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
37.
BP
Trend využívania syntetických sladidiel v potravinách
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
38.
DP
Variabilita obsahu celkových polyfenolov a antioxidačnej aktivity v slovenských odrodách fazule
Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)I-TNiFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
DP
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu1 / -- Búdová, S.
40.
DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v ľuľku zemiakovom
Katedra chémie (FBP)
I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
41.DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / --
42.
DP
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siateho
Trebichalský, P.Katedra chémie (FBP)I-BKiSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DP
Vplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v paprike ročnej (Capsicum annuum L.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1
44.DP
Vplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batatovom (Impoea batatas)
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
45.DPVplyv skladovania na obsah a dynamiku vybraných fytohormónov v hľuzách ľuľka zemiakovéhoKatedra chémie (FBP)I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ňorbová, M.
46.
DP
Vplyv tepelnej úpravy na antioxidačnú aktivitu a obsah polyfenolov v povojníku batátovomMusilová, J.
Katedra chémie (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu1 / -- Gajdušeková, S.
47.
DPVplyv teploty a času sušenia na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húbKatedra chémie (FBP)I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
DPVplyv zinku na obsah polyfenolických látok a antioxidačnú aktivitu v hrachu záhradnom
Katedra chémie (FBP)
I-TNi
FBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
49.
DP
Vybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siateho
Trebichalský, P.Katedra chémie (FBP)I-BKiSPU
Podrobnosti tématu
1 / -- Hašuľová, D.
50.
BPVyužitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
BP
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátovŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.DP
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
53.BPVýznam a využitie kokosového orecha
Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
DP
Základné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióneKatedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu1 / 1 Duchonová, A.
55.
BP
Zmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovania
Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vajda, O.