Summary of topics offered - Department of Chemistry (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | Ch | K | M | N | O | P | R | T | Ť | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
BT
Analýza chemických komponentov v muštochTrebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)B-VINBSUADetails of topic
1 / 1
2.
DT
Analýza kvality podzemných vôd na strednom Slovensku
Stanovič, R.Department of Chemistry (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1--
3.BT
Analýza studničných vôd z hľadiska rizikových prvkov
Stanovič, R.Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1--
4.
BT
Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Bezpečnosť konzumácie vybraných strukovín z hľadiska obsahu ťažkých kovov
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
Mičániová, N.
6.
BT
Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povoduDepartment of Chemistry (FBFS)
--
SUADetails of topic0 / ----
7.
BT
Charakteristika bioaktívnych látok v rode Allium a ich vplyv na zdravie človekaLidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
--
FBFSDetails of topic
0 / --
--
8.
BTCharakteristika sírnych zlúčenín vo vybraných druhoch Allium a ich potenciálny vplyv na zdravie človekaLidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
--SUADetails of topic
0 / 1
--
9.
DT
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženia
Šnirc, M.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1 Dírerová, D.
10.
DT
Charakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajoch
Department of Chemistry (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
11.
BT
Kontaminácia vodných tokov na Slovensku
Stanovič, R.Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
12.
DT
Kontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medov
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFSDetails of topic
0 / 1
--
13.
BT
Kontrola obsahu ortuti v sladkovodných rybách z vybranej lokality
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
14.
BT
Kontrola obsahu rizikových prvkov v svalovine rýb z vybranej lokality
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
15.
DT
Kumulácia ortuti v orechoch
Harangozo, Ľ.Department of Chemistry (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic
0 / 1
--
16.
BT
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Šnirc, M.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
17.BTModerné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
18.
DT
Monitoring obsahu rizikových prvkov v rôznych anatomických častiach vybraných druhov jedlých divorastúcich húb
Department of Chemistry (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
19.BT
Nutričné a antinutričné zložky múky
Department of Chemistry (FBFS)
B-FTG
SUADetails of topic0 / --
--
20.
DT
Obsah bioaktívnych látok a sírnych zlúčenín v rode Allium vplyvom rôznych technologických postupov
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
21.
DT
Obsah fytochemikálií vo vybraných druhoch rodu Allium a význam pri udržaní ľudského zdravia
Department of Chemistry (FBFS)--FBFSDetails of topic
0 / 1
--
22.
BT
Obsah ortuti vo vybraných druhoch orechov
Harangozo, Ľ.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
23.
BTObsah rizikových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí SlovenskaÁrvay, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
24.
BT
Obsah stopových prvkov a ich vplyv na obsah vitamínu C v plodoch Ruže šípovej (Rosa canina L)
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
25.
DT
Porovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľovStanovič, R.Department of Chemistry (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1--
26.
BT
Riziká kontaminácie surovín a potravín rastlinného pôvodu z Tekovského regiónu.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
27.
BTRiziká vstupu ťažkých kovov do potravového reťazcaMusilová, J.Department of Chemistry (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / --
28.BTRiziká vzniku akrylamidu v potravináchMusilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
29.
BT
Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
30.DTRizikové kovy v pistáciachDepartment of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic0 / 1--
31.
DTRizikové kovy v pôde a ich vplyv na bezpečnosť dopestovaných poľnohospodárskych plodínDepartment of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic1 / --
32.
BTRizikové kovy v semenách tekviceDepartment of Chemistry (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
33.
BTRizikové prvky a ich negatívny účinok na ľudský organizmusStanovič, R.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
34.
DTRizikové prvky v orechochHarangozo, Ľ.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
35.
BT
Ťažké kovy vo vinárskych produktochTrebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)
B-VINB
SUADetails of topic
0 / 1
--
36.
BT
Trend využívania syntetických a prírodných potravinárskych farbív
Musilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
37.
BT
Trend využívania syntetických sladidiel v potravináchMusilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
1 / 1
Tomaničková, T.
38.
DTVariabilita obsahu celkových polyfenolov a antioxidačnej aktivity v slovenských odrodách fazuleTimoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
39.
DT
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Musilová, J.Department of Chemistry (FBFS)--
FBFS
Details of topic1 / --
40.
DTVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v ľuľku zemiakovomMusilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFSDetails of topic
0 / --
--
41.
DTVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomDepartment of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic1 / --
42.DT
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siateho
Trebichalský, P.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
0 / 1
--
43.
DT
Vplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v paprike ročnej (Capsicum annuum L.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic1 / 1 Jureňová, A.
44.DT
Vplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batatovom (Impoea batatas)
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic
1 / 1
Ráczová, P.
45.
DT
Vplyv skladovania na obsah a dynamiku vybraných fytohormónov v hľuzách ľuľka zemiakovéhoDepartment of Chemistry (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
46.
DT
Vplyv tepelnej úpravy na antioxidačnú aktivitu a obsah polyfenolov v povojníku batátovomMusilová, J.Department of Chemistry (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic1 / -- Gajdušeková, S.
47.
DT
Vplyv teploty a času sušenia na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húb
Department of Chemistry (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
48.DT
Vplyv zinku na obsah polyfenolických látok a antioxidačnú aktivitu v hrachu záhradnom
Department of Chemistry (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic0 / 1
--
49.
DT
Vybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siateho
Department of Chemistry (FBFS)I-FSCSUA
Details of topic
1 / --
Hašuľová, D.
50.
BT
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Šnirc, M.Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
51.BT
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
52.
DT
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / ----
53.BTVýznam a využitie kokosového orechaHarangozo, Ľ.
Department of Chemistry (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
54.
DT
Základné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióne
Stanovič, R.Department of Chemistry (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic
1 / 1
Duchonová, A.
55.
BT
Zmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovaniaTimoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1