Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | Ch | K | M | N | O | P | R | T | Ť | V | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Kontaminácia vodných tokov na Slovensku
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.
DP
Kontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medov
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
3.
BP
Kontrola obsahu ortuti v sladkovodných rybách z vybranej lokality
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Kontrola obsahu rizikových prvkov v svalovine rýb z vybranej lokalityKatedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
5.DPKumulácia ortuti v orechochHarangozo, Ľ.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--