Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | Ch | K | M | N | O | P | R | T | Ť | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DPObsah bioaktívnych látok a sírnych zlúčenín v rode Allium vplyvom rôznych technologických postupov
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Obsah fytochemikálií vo vybraných druhoch rodu Allium a význam pri udržaní ľudského zdravia
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.BP
Obsah ortuti vo vybraných druhoch orechov
Katedra chémie (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BPObsah rizikových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BPObsah stopových prvkov a ich vplyv na obsah vitamínu C v plodoch Ruže šípovej (Rosa canina L)Árvay, J.Katedra chémie (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy1 / 1